Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων του τομέα Περιβάλλοντος

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

10 Ιουλίου 2018

Συνοπτική περιγραφή: Υποστήριξη των φορέων κατά την προετοιμασία, την ωρίμανση αλλά και την υλοποίηση των έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. καθώς και υποστήριξη για τη χάραξη τομεακής στρατηγικής, οργάνωση/ αναδιοργάνωση των αρμόδιων φορέων, βελτίωση του θεσμικού/ κανονιστικού πλαισίου κλπ.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος ΑνάπτυξηΠερίοδος υποβολής: 11/7/2018 - 15/10/2018

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας