Υποδομές Φροντίδας Παιδιών - Νέες Πράξεις

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

07 Ιουνίου 2018

Συνοπτική περιγραφή: Με τη συγκεκριμένη Πρόσκληση, μέσα από αιτιολόγηση – ιεράρχηση ως προς τις υπάρχουσες ανάγκες σε υποδομές κοινωνικής πρόνοιας (ιδιαίτερα σε υποδομές φροντίδας παιδιών) από την εγκεκριμένη Περιφερειακή Στρατηγική της Περιφέρειας Αττικής για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας (ΠΕΣΚΕ), επιδιώκεται η συμπλήρωση / επέκταση του υφιστάμενου δικτύου των Δημοτικών Υποδομών Φροντίδας Παιδιών (Βρεφονηπιακοί / Παιδικοί Σταθμοί) της Περιφέρειας Αττικής.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΑττικήςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΑττικήςΠερίοδος υποβολής: 11/12/2017 - 11/4/2018

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΤΕΥΧΟΣ

15

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας