Περιφερειακό σχέδιο Αττικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ)

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

06 Ιουνίου 2018

Συνοπτική περιγραφή: Σύνταξη του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Αττικής. Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης χωρικής και τομεακής τρωτότητας και προόδου εφαρμογής του ΠεΣΠΚΑ.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΑττικήςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΑττικήςΠερίοδος υποβολής: 6/12/2017 - 9/2/2018

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΤΕΥΧΟΣ

15

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας