Εγκατάσταση δικτύου Wi-Fi στις αστικές μεταφορές της Περιφέρειας Αττικής

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

06 Ιουνίου 2018

Συνοπτική περιγραφή: Εγκατάσταση δικτύου Wi-Fi σε 2.030 οχήματα (λεωφορεία, τρόλευ και τράμ) του ΟΑΣΑ προκειμένου το επιβατικό κοινό να αποκτήσει πρόσβαση στο Διαδίκτυο γεγονός το οποίο θα επιτρέψει την αναβάθμιση των συγκοινωνιακών υπηρεσιών και την διάδοση των ΤΠΕ στον επωφελούμενο πληθυσμό.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΑττικήςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΑττικήςΠερίοδος υποβολής: 8/1/2018 - 30/3/2018

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΤΕΥΧΟΣ

15

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας