Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΑΤΑ Δήμου Αθηναίων - ΕΚΤ

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

03 Απριλίου 2018

Συνοπτική περιγραφή: Ενέργειες, οι οποίες είναι απαραίτητες και σχετίζονται με την διοικητική λειτουργία και υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΑΤΑ, κατά την άσκηση των διαχειριστικών αρμοδιοτήτων του, σε ότι αφορά το τμήμα των πράξεων του ΕΠ "Aττική 2014-2020" με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο (ΕΚΤ).Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΑττικήςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΑττικήςΠερίοδος υποβολής: 28/3/2018 - 31/12/2022

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΤΕΥΧΟΣ

15

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας