Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων (δημόσια κτίρια πλην σχολικών κτιρίων και κτιρίων υγείας) στην Περιφέρεια ...

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

02 Απριλίου 2018

Συνοπτική περιγραφή: Δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε σε δημόσια κτίρια (εκτός κτιρίων υγείας και σχολικών κτιρίων) που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες, πλην σχεδίων ΟΧΕ και ΒΑΑ.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής ΜακεδονίαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής ΜακεδονίαςΠερίοδος υποβολής: 22/3/2018 - 31/5/2018 (-)

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΤΕΥΧΟΣ

15

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας