Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων στον τομέα της παιδείας (πρωτοβάθμια – δευτεροβάθμια εκπαίδευση) στην Περιφέρεια ...

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

04 Μαρτίου 2018

Συνοπτική περιγραφή: Ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών πρωτοβάθμιας – δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με επεμβάσεις που κατά κύριο λόγο θα αφορούν το κτιριακό κέλυφος (θερμομόνωση-υγρομόνωση-κουφώματα, κλπ.) και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (σύστημα ψύξης-θέρμανσης, φωτισμός κλπ). Προτεραιότητα θα δοθεί σε δράσεις, για τις οποίες προβλέπονται και παρεμβάσεις εκμετάλλευσης γεωθερμικής ενέργειας (αξιοποίηση γεωθερμίας).Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου ΑιγαίουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου ΑιγαίουΠερίοδος υποβολής: 12/3/2018 - 27/4/2018

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΤΕΥΧΟΣ

15

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας