Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες στην Αττική

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

01 Μαρτίου 2018

Συνοπτική περιγραφή: Παρεμβάσεις επέκτασης – αναβάθμισης υποδομών, στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες πρόνοιας στην Περιφέρεια Αττικής (π.χ. Βρεφικοί/ Βρεφονηπιακοί/ Παιδικοί Σταθμοί, Βρεφικοί/ Βρεφονηπιακοί/ Παιδικοί Σταθμοί για ΑμεΑ, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΑμεΑ, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, υποδομές που παρέχουν υπηρεσίες Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (πρώην ΚΑΠΗ), Δημοτικά Ιατρεία, ΚΕΠ Υγείας, κ.α.)Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΑττικήςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΑττικήςΠερίοδος υποβολής: 12/3/2018 - 10/9/2018

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΤΕΥΧΟΣ

15

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας