Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

27 Φεβρουαρίου 2018

Συνοπτική περιγραφή: Δημιουργία ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος δομημένου με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών και η ισότιμη συμμετοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, των κοινωνικά ευάλωτων φοιτητών και των φοιτητών ΑΜεΑ ή /και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, του ΤΕΙ Κρήτης.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου ΜάθησηΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΚρήτηςΠερίοδος υποβολής: 27/2/2018 - 30/4/2018

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΤΕΥΧΟΣ

15

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας