Δημιουργία και διαχείριση Συστήματος Διαχείρισης Προορισμού (DMS) στην Περιφέρεια Πελοποννήαου

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

01 Φεβρουαρίου 2018

Συνοπτική περιγραφή: Δημιουργία και διαχείριση Συστήματος Διαχείρισης Προορισμού (DMS) σε περιφερειακό επίπεδο.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΠελοποννήσουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΠελοποννήσουΠερίοδος υποβολής: 31/1/2018 - 30/3/2018

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

ΤΕΥΧΟΣ

14

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2017/ 2018 UPDATE

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας