Έργα επίδειξης - πειραματικής ανάπτυξης για την προώθηση της έρευνας και καινοτομίας σε τομείς της RIS3 Κρήτης

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

09 Ιανουαρίου 2018

Συνοπτική περιγραφή: Έργα επίδειξης - πειραματικής ανάπτυξης των ερευνητικών οργανισμών που προωθούν την έρευνα και καινοτομία στην Περιφέρεια Κρήτης. Η δράση επικεντρώνεται σε θεματικούς τομείς, οι οποίοι αναδείχθηκαν από τη διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης της RIS3Crete.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΚρήτηςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΚρήτηςΠερίοδος υποβολής: 8/1/2018 - 30/3/2018

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΤΕΥΧΟΣ

15

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας