2η Προκήρυξη για επενδύσεις σε έργα αστικής αναζωογόνησης στην Περιφέρεια Ηπείρου

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

08 Ιανουαρίου 2018

Συνοπτική περιγραφή: Παρεμβάσεις βελτίωσης της λειτουργικότητας του αστικού χώρου, ορθολογικής διαχείρισης του ελεύθερου δημόσιου χώρου, δημιουργίας χώρων πρασίνου (όπως μητροπολιτικά πάρκα) στα πυκνοδομημένα αστικά κέντρα, προστασίας και ανάδειξης των ιστορικών κέντρων.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΗπείρουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΗπείρουΠερίοδος υποβολής: 8/1/2018 - 30/3/2018 (ώρα 14:00 )

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

ΤΕΥΧΟΣ

14

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2017/ 2018 UPDATE

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας