Ενεργητική οδική ασφάλεια στην Κεντρική Μακεδονία

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

04 Δεκεμβρίου 2017

Συνοπτική περιγραφή: Βελτίωση της ενεργητικής ασφάλειας των μεταφορών στα υπό παράδοση τμήματα οδικού δικτύου, μέσω της προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού για λογαριασμό της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με της ανάγκες που εντοπίζονται.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής ΜακεδονίαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κεντρικής ΜακεδονίαςΠερίοδος υποβολής: 24/11/2017 - 28/2/2018

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

ΤΕΥΧΟΣ

14

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2017/ 2018 UPDATE

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας