Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

01 Νοεμβρίου 2017

Συνοπτική περιγραφή: Κατασκευή, βελτίωση, επέκταση και εκσυγχρονισμό των υποδομών προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης (δημοτικό και γενική δευτεροβάθμια). Επίσης περιλαμβάνεται η προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών τους για την χρήση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας βασισμένων στις ΤΠΕ.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς ΕλλάδαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Στερεάς ΕλλάδαςΠερίοδος υποβολής: 6/11/2017 - 15/1/2018

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

ΤΕΥΧΟΣ

14

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2017/ 2018 UPDATE

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας