Συμμετοχή σε πρόγραμμα HORIZON 2020

Μελών ΣΕΠΕ

23 Ιουνίου 2017

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος έρευνας και καινοτομίας HORIZON 2020 η OTS συμμετέχει ως εταίρος στο εγκεκριμένο έργο με τίτλο “CS-AWARE” που αφορά στον τομέα Ψηφιακής Ασφάλειας. Επικεφαλής του δικτύου του έργου είναι η Oulun Yliopisto (Φιλανδία), ενώ από την Ελλάδα συμμετέχουν ο Δήμος Λαρισσαίων και η εταιρεία Innovative Secure Technologies P.C. Οι υπόλοιποι εταίροι είναι Universitat Wien (Αυστρία), Universitat Passau (Γερμανία), Caris Research Ltd(Ηνωμένο Βασίλειο), 3rdPLACE SRL (Ιταλία), DashSoft ApS (Δανία), PERACTON Limited (Ιρλανδία), Andriessen Jeffrey Elbertus Bartholomeus – Wise & Munro (Ολλανδία), ANCITEL SPA (Ιταλία), Roma Capitale (Ιταλία).

Αντικείμενο του έργου είναι η αναζήτηση και η εφαρμογή νέων και καινοτόμων λύσεων για τη διαχείριση και αντιμετώπιση κακόβουλων επιθέσεων στα ψηφιακά συστήματα που χρησιμοποιούνται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε συμφωνία με τη στρατηγική και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την «κυβερνοασφάλεια» (cybersecurity).

Η προβλεπόμενη έναρξη της υλοποίησης του προγράμματος είναι το Σεπτέμβριο του 2017, με διάρκεια 36 μήνες. Ο συνολικός προϋπολογισμός του εγκεκριμένου έργου είναι 4.648.362,50€.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ