Έκθεση Intel - Η δημιουργία χτίζει το ενδιαφέρον των κοριτσιών για την Τεχνολογία

Μελών ΣΕΠΕ

18 Νοεμβρίου 2014

Η Intel παρουσίασε μια νέα παγκόσμια έκθεση που ονομάζεται "MakeHers: Ωθώντας τα κορίτσια και τις γυναίκες να ασχοληθούν με τον τομέα της τεχνολογίας μέσω της παραγωγής, της δημιουργίας και της ανακάλυψης", σύμφωνα με την οποία τα κορίτσια και οι γυναίκες που ασχολούνται με την παραγωγή, το σχεδιασμό και τη δημιουργία με ηλεκτρονικά μέσα μπορούν να οικοδομήσουν ισχυρότερο ενδιαφέρον και δεξιότητες στην επιστήμη υπολογιστών και τη μηχανική.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: http://www.intel.com/girlsintech

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ