Διεθνής Διάκριση της SingularLogic

Μελών ΣΕΠΕ

11 Οκτωβρίου 2016

Διεθνή διάκριση έλαβε η SingularLogic, μέλος του ομίλου MIG, στο πλαίσιο των εργασιών του Παγκόσμιου Συνεδρίου Πληροφορικής που διοργάνωσε ο WITSA (Παγκόσμιος Σύνδεσμος Πληροφορικής και Υπηρεσιών).  

Στο πλαίσιο αυτού του συνεδρίου ο WITSA (World Information Technology and Services Alliance) έχει θεσμοθετήσει τα “WITSA Global ICT Excellence Awards”, με στόχο να αναδειχθούν οι καλύτερες επιχειρήσεις και οι καλύτεροι χρήστες του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι βραβευθέντες ξεχωρίζουν για τα επιτεύγματά τους σε ό,τι αφορά στις εφαρμογές ΤΠΕ για το Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, στη Δημιουργία Ψηφιακών Ευκαιριών και στην Αειφόρο Ανάπτυξη.

Η  SingularLogic που κατέθεσε υποψηφιότητα μέσω του ΣΕΠΕ, αναδείχθηκε Merit Winner στην κατηγορία "Private Sector ICT Excellence Award" για την “ταχύτατη, αξιόπιστη και ποιοτική συλλογή, επεξεργασία και μετάδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων που αναλαμβάνει και υλοποιεί από το 1981 έως σήμερα με μεγάλη επιτυχία, για το Υπουργείο Εσωτερικών”. Στη χρονική αυτή περίοδο, η SingularLogic έχει συνεισφέρει σημαντικά σε όλες τις  εκλογικές διαδικασίες, επενδύοντας συνεχώς στη συνεχή αναβάθμιση τεχνολογικών υποδομών, στη διαρκή εξέλιξη του λογισμικού, στην εισαγωγή καινοτόμων λύσεων, στην υψηλή κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού καθώς και στη βελτιστοποίηση των λειτουργιών και διαδικασιών για έγκυρη και βελτιωμένη ταχύτητα των αποτελεσμάτων. 

Ο κ. Σταύρος Κρασαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της SingularLogic δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για αυτή τη διεθνή διάκριση, γιατί αποτελεί μια επιπλέον αναγνώριση του σταθερού προσανατολισμού μας στην καινοτομία και στην αξιοποίηση της τεχνολογίας, προκειμένου να υλοποιούμε το έργο των εκλογών με αξιοπιστία και ακεραιότητα για περισσότερο από 30  χρόνια.  Το έργο των εκλογών, το οποίο διαχρονικά μας έχει εμπιστευτεί το Υπουργείο Εσωτερικών, είναι έργο υψηλών απαιτήσεων,  αρκετά πολύπλοκο διαχειριστικά και τεχνολογικά το οποίο φροντίζουμε να εξελίσσουμε συνεχώς, επενδύοντας σε συστήματα που εξασφαλίζουν  ταχύτερη μετάδοση του εκλογικού αποτελέσματος με υψηλότερο επίπεδο αυτοματοποίησης και ταυτόχρονη διασφάλιση της διαδικασίας στο ακέραιο». 

Σήμερα, οι μεγάλοι Οργανισμοί εμπιστεύονται και αναγνωρίζουν τη SingularLogic ως έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες υλοποίησης, λειτουργίας και υποστήριξης μεγάλων έργων πληροφορικής. Η μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία που έχει αποκομίσει η SingularLogic, το άριστα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό,  η εφαρμογή δοκιμασμένων μεθοδολογιών και διαδικασιών, η υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και η αρτιότητα και η συνέπεια εξασφαλίζουν την επιτυχή διεκπεραίωση των συμβάσεων που αναλαμβάνει, καθώς  και την περαιτέρω λειτουργική τους υποστήριξη.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ