Υποστήριξη υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών της ΕΕ από τους Uni Systems – CEGEKA – OTE

Μελών ΣΕΠΕ

22 Ιουνίου 2016

Στην Κοινοπραξία Unic2EU, η οποία απαρτίζεται από τις εταιρίες UniSystems (επικεφαλής), Cegeka Group και OTΕ, ανατέθηκε το Lot 3 (Συμβουλευτικές Υπηρεσίες) της σύμβασης-πλαίσιο NATACHA III της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η σύμβαση προβλέπει την παροχή υποστήριξης των υποδομών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 53 ακόμη Ευρωπαϊκών Οργάνων σε 22 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η σύμβαση-πλαίσιο NATACHA III αποτελεί το βασικό κανάλι προμήθειας εξοπλισμού δικτύων, τηλεπικοινωνιών και τηλεδιάσκεψης, καθώς και παροχής συναφών υπηρεσιών με τελικούς αποδέκτες τα εν λόγω Ευρωπαϊκά Όργανα. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 4 χρόνια και η συνολική εκτιμώμενη αξία προβλέπεται να ξεπεράσει τα €34 εκατ.

Ο κ. Νίκος Ψιμόγιαννος, International Business Unit Director της Uni Systems, δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 53 ακόμη Οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας ανέθεσαν ένα κρίσιμο έργο για τις λειτουργίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών τους. Αναμφισβήτητα, πρόκειται για πολύ σημαντική επιτυχία της Εταιρείας και της διεθνούς μας ομάδας που θα προσδώσει μεγαλύτερη δυναμική στην ήδη ισχυρή θέση της Uni Systems μεταξύ των κορυφαίων παρόχων ΤΠΕ στην εν λόγω αγορά. Ο διεθνής προσανατολισμός, αλλά πολύ περισσότερο η εμπεριστατωμένη τεχνογνωσία και οι μέχρι τώρα επιτυχίες μας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, εγγυώνται την παροχή άρτιων συμβουλευτικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, την ενίσχυση της τεχνολογικής καινοτομίας και την άρτια συνεργασία με τους εμπλεκόμενους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.»

Σύμφωνα με τον κ. Jean-Yves Denis, Business Unit Manager EU Institutions του Ομίλου Cegeka: «Μέσω της ευκαιρίας που μας δίνεται για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν στην υποδομή Πληροφορικής σε 22 χώρες, θεωρούμε ότι θα ενισχυθεί η παρουσία του Ομίλου Cegeka στην Ευρώπη, συνεισφέροντας στη στρατηγική μας ανάπτυξη και στο στόχο μας να εξελιχθούμε σε ένα Ευρωπαϊκό παράγοντα της Πληροφορικής.»

Ο Executive Director Εταιρικών & Επιχειρησιακών Πελατών του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Γρηγόρης Χριστόπουλος, δήλωσε: «Ο όμιλος ΟΤΕ έχει αποδείξει στην πράξη ότι έχει το μέγεθος, την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία να υλοποιεί σύνθετα έργα και εξειδικευμένες λύσεις ICT που συνδυάζουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και Πληροφορική. Σε αυτή τη συνεργασία συνεισφέρουμε την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει από την υλοποίηση μεγάλων έργων για τον Δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και η οποία μας έχει καταστήσει συνεργάτη επιλογής στις λύσεις ICT

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ