Υλοποίηση σύνθετου έργου πληροφορικής στον τομέα των Οδικών Μεταφορών

Μελών ΣΕΠΕ

18 Μαΐου 2016

Ένα νέο έργο πληροφορικής, ανέλαβε και υλοποίησε η SingularLogic, μέλος του Ομίλου MIG, στη Βουλγαρία για τον όμιλο PIMK Ltd, που αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους στον τομέα των οδικών μεταφορών και μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην αγορά της Βουλγαρίας.

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια του ERP (Enterprise Resource Planning), SingularLogic Galaxy Enterprise Suite, την ανάπτυξη καθετοποιημένης λύσης για την παρακολούθηση των μεταφορών καθώς και υπηρεσίες προσαρμογής, παραμετροποίησης, εγκατάστασης, εκπαίδευσης και υποστήριξης του συστήματος από τη θυγατρική εταιρεία της SingularLogic, στη Βουλγαρία. Το νέο πληροφοριακό σύστημα, στόχο έχει να καλύψει αφενός μεν τις ανάγκες των κεντρικών γραφείων του ομίλου που παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς στην Ευρώπη και Ασία - μέσω των γραφείων που διαθέτει στις χώρες Βουλγαρία, Τουρκία, Σλοβενία,  Ισπανία, Ολλανδία και Ελλάδα -, αφετέρου δε τη δυνατότητα παρακολούθησης  της λειτουργίας 1.500 ιδιόκτητων οχημάτων, 200 βαρέων οχημάτων οδοποιίας, 2000 trailers και πάνω από 3.500 εργαζομένων.

Το νέο πληροφοριακό σύστημα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματική διαχείριση των εταιρικών λειτουργιών (Αποθήκευσης, Διαχείρισης και Διανομής των Αποθεμάτων, Προμηθευτών Πελατών, Πωλήσεων και Οικονομικών), στην επικοινωνία μεταξύ των οχημάτων και των κεντρικών γραφείων με την παράλληλη μείωση του χρόνου απόκρισης, στον αποτελεσματικό προγραμματισμό, στη βελτίωση της επικοινωνίας και πληροφόρησης της Διοίκησης, στην απλούστευση συγκεκριμένων διαδικασιών, στην αύξηση της αποδοτικότητας των εργαζομένων της καθώς και στην παροχή πρακτικών εργαλείων για την εφαρμογή αποτελεσματικής χρηματοοικονομικής πολιτικής.


Η επιλογή της SingularLogic, έγινε με γνώμονα την τεχνογνωσία της εταιρείας στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και υποστήριξη σύνθετων λύσεων, ενώ τα οφέλη που απολαμβάνει ο Όμιλος PIMK από την υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος επικεντρώνονται:


στη βέλτιστη διαχείριση των αποθεμάτων, της αλυσίδας εφοδιασμού και των μεταφορών, στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών του, στη δυνατότητα της διοίκησης για άμεση λήψη ολοκληρωμένης και ενιαίας πληροφόρησης και στην απλούστευση των ενδοεταιρικών διαδικασιών.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ