Η ATC ιδρυτικό μέλος του Big Data Value Association

Μελών ΣΕΠΕ

16 Οκτωβρίου 2014

H Athens Technology Center (ATC) έχει τη μεγάλη τιμή να αποτελεί το μοναδικό ελληνικό μέλος της κοινοπραξίας «Big Data Value Association» που δημιουργήθηκε υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και φορέων του ευρύτερου ευρωπαϊκού κλάδου δεδομένων με σκοπό την προώθηση της Ευρώπης στην πρώτη θέση της παγκόσμιας σκηνής στον τομέα αυτό αλλά και να συμβάλει στη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών της περιοχής.

Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη της σύμπραξης πρόκειται να εμπλακούν ενεργά σε ερευνητικά κι αναπτυξιακά έργα με στόχο την ανανέωση προς το καλύτερο του τρόπου λειτουργίας διαφόρων τομέων της οικονομίας, όπως η ενέργεια, η μεταποίηση, η υγεία, η παροχή εξατομικευμένης ιατρικής, η εφοδιαστική διαχείριση στον τομέα των τροφίμων και η προγνωστική αναλυτική, πάντα με όχημα τις δυνατότητες διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων ποικίλης μορφής. Μέρος αυτών των δράσεων αποτελεί και η στήριξη «χώρων καινοτομίας»  προκειμένου να σταθούν ως φυτώρια επιχειρήσεων και κέντρα ανάπτυξης δεξιοτήτων ή βέλτιστων πρακτικών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Athens Technology Center (ATC), με όχημα την 20ετή και πλέον εμπειρία και τεχνογνωσία της, θα αποτελεί ισότιμο συνεργάτη με σημαντικούς «παίκτες» της παγκόσμιας αγοράς πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, όπως οι IBM, Intel, Siemens, ATOS, Nokia Solutions & Networks, Orange, SAP, και ερευνητικά ιδρύματα όπως το Fraunhofer και το German Research Centre for Artificial Intelligence.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε στο www.bigdatavalue.eu  και το http://www.atc.gr/?page=news&ListID=3&RowID=100&Year=2014 .

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ