Η επιχειρησιακή στρατηγική το κλειδί για την υιοθέτηση του Cloud αποκαλύπτει η έρευνα με τίτλο “Cloudview” της SAP

Μελών ΣΕΠΕ

23 Νοεμβρίου 2015

Oι σύγχρονες εταιρείες είναι πιθανό να υπολείπονται αναφορικά με τη μετάβαση τους στο cloud, αποκάλυψε πρόσφατη έρευνα που διενεργήθηκε από τη γνωστή εταιρεία ερευνών IDC σε συνεργασία με τη SAP. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα αναγνωρίζει τα βασικά θέματα στρατηγικής και των επιχειρηματικών διαδικασιών που θα πρέπει να ακολουθηθούν από τις σύγχρονες επιχειρήσεις για την κάλυψη των κενών αυτών.

«Οι πελάτες μας έχουν ανακαλύψει την ανάγκη για μετάβαση των δραστηριοτήτων τους στο cloud, και έχουν ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη μετακίνηση τους σε αυτό – οι ίδιοι έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα και έχουν εφοδιαστεί με τις απαραίτητες ικανότητες έτσι ώστε να μεταβούν στο νέο κόσμο του cloud», δήλωσε ο Robert Mahowald, Program Vice President, SaaS and Cloud Services, της IDC. «Τα τρωτά σημεία της όλης διαδικασίας έχουν εντοπιστεί και είναι πλέον άκρως διαχειρίσιμα. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις έχουν εξελίξει τις δεξιότητες τους, γεγονός που τους επιτρέπει να επικεντρώνονται στην εξέλιξη της στρατηγικής τους, διευρύνοντας συνεχώς το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών τους, ενώ ταυτόχρονα έχουν τη δυνατότητα να περιορίσουν σημαντικά τις δαπάνες πληροφορικής».

Η έρευνα με τίτλο “CloudView”  η οποία αποτελεί πρωτοβουλία της SAP και υλοποιQήθηκε από την IDC, αποκάλυψε ότι πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν πλήρη επίγνωση για το επίπεδο χρήσης του cloud που έχουν επιτύχει. Ένας βασικός λόγος είναι η σημαντική έλλειψη των απαραίτητων δεξιοτήτων πληροφορικής, καθώς και η στρατηγική προσέγγιση της επιχειρηματικής διαδικασίας που απαιτείται για να φτάσουν στο επόμενο επίπεδο. Σύμφωνα με την έρευνα, καινοτόμες λύσεις αναφορικά με την ωφέλεια χρήσης του Cloud είναι πρωτίστως η συνεργασία των επιχειρήσεων με τα τμήματα ΙΤ και ακολούθως η ανίχνευση των καταλληλότερων εφαρμογών οι οποίες θα αποδώσουν τα προνόμια που προσφέρει το Cloud, αλλά και η στοχευόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Επιπλέον, η έρευνα αποκαλύπτει πως μια στρατηγική cloud μπορεί να θεωρηθεί «ώριμη», όχι μόνο όταν μια επιχείρηση έχει μια συνεπή και ολοκληρωμένη προσέγγιση αναφορικά με τη χρήση του cloud, αλλά όταν όλα τα τμήματα της εμπλέκονται σε αυτή διαδικασία. Με πιο απλά λόγια, το πιο σημαντικό στοιχείο μιας ώριμης στρατηγικής ως προς το cloud, είναι η συνεργασία μεταξύ του τμήματος ΙΤ και των υπόλοιπων τμημάτων της επιχείρησης, θέτοντας πάντα ως προτεραιότητα τις ανάγκες των πελατών. 

Η πορεία μιας επιχείρησης προς την υιοθέτηση του cloud διέπεται από διάφορα στάδια. Πιο συγκεκριμένα, ένας οργανισμός μπορεί να θεωρήσει ότι βρίσκεται στο στάδιο cloud maturity, όταν αρχίζει να αποκομίζει επιχειρηματικά οφέλη, τα οποία εκτείνονται πέραν της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του ΙΤ ή προβλημάτων που αφορούν στο συνολικό κόστος κτήσης. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη δημιουργία νέων, καθαρών πηγών εσόδων, την διαδραστική επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων, των συνεργατών και των πελατών, καθώς και την υιοθέτηση μιας συνεργατικής προσέγγισης ως προς το IT, η οποία τελικά δημιουργεί αξία στην επιχείρηση.

Επιχειρήσεις που κάνουν ισορροπημένη χρήση του cloud διαθέτουν την απαραίτητη ευελιξία που τους επιτρέπει να ανταποκρίνονται ταχύτερα στις ανάγκες των πελατών τους, ενώ ταυτόχρονα έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν τα έσοδα τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι καταλυτικό ρόλο στην όλη διαδικασία έχει το ΙΤ.

«Το Cloud εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς σε μια πρωτογενή πλατφόρμα για τις επιχειρήσεις, καθώς μέσω αυτού έχουν τη δυνατότητα να απελευθερωθούν τεχνικά ζητήματα των υποδομών τους, και να επικεντρωθούν στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Το IT μπορεί να θέσει την εκάστοτε επιχείρηση σε κίνδυνο, με το να μην την ωθήσει στην υιοθέτηση μιας εξελιγμένης στρατηγικής ως προς το cloud», δήλωσε ο Rob Glickman, Vice President, SAP Cloud and Line of Business Marketing της SAP. «Όλα τα τμήματα μιας επιχείρησης θα πρέπει πλέον να έχουν στρατηγική συνεργασία με το τμήμα IT, το οποίο είναι ικανό να τους προσφέρει πολύτιμη βοήθεια αναφορικά με την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, οι επιχειρήσεις συνήθως αποπροσανατολίζονται, ενώ σε βάθος χρόνου μειώνεται αισθητά η αξία των προσφερόμενων υπηρεσιών τους».

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, καθώς οι επιχειρήσεις προσεγγίζουν το στάδιο της ωριμότητας (maturity scale) αναφορικά με τη χρήση του cloud, αναζητούν προμηθευτές, οι οποίοι μπορούν να τους προσφέρουν μια πλήρη σειρά end-to-end εφαρμογών, σε συνδυασμό με την παροχή γνώσης σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.   

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε ένα πλήρες αντίγραφο της ανωτέρω έρευνας της  IDC.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.sap.com/greece, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  Facebook: https://www.facebook.com/SAP.Hellas.Cyprus/, Twitter: https://twitter.com/SAPHellasCyprus.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ