Η Oracle ανακοινώνει το Oracle Software in Silicon Cloud

Μελών ΣΕΠΕ

30 Σεπτεμβρίου 2014

 • Το Oracle Software in Silicon Cloud παρέχει στους προγραμματιστές ένα περιβάλλον εικονικής μηχανής έτοιμο για χρήση, στο οποίο μπορούν να εγκαθιστούν, να δοκιμάζουν και να βελτιώνουν τον κώδικα σε μια αξιόπιστη και ασφαλή πλατφόρμα cloud με την ισχύ της επαναστατικής τεχνολογίας Software in Silicon στους επερχόμενους επεξεργαστές SPARC M7 της Oracle που εκτελούν Oracle Solaris.
 • Αυτή η λειτουργικότητα που βασίζεται στον επεξεργαστή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εντοπιστούν και να αποτραπούν περιπτώσεις αλλοίωσης των δεδομένων και παραβιάσεων της ασφάλειας. Από δοκιμές υπό φόρτο εργασίας έχουν προκύψει αποτελέσματα κατά μέσο όρο 40 φορές υψηλότερης ταχύτητας σε σχέση με εργαλεία που βασίζονται καθαρά στο λογισμικό, ενώ ορισμένες δοκιμές έδειξαν ότι η νέα τεχνολογία είναι πάνω από 80 φορές ταχύτερη. Αυτό το πλεονέκτημα απόδοσης καταδεικνύει τη δυνατότητα της τεχνολογίας να ξεπεράσει τα όρια του περιβάλλοντος δοκιμών και να ενταχθεί σε περιβάλλοντα συνεχούς παραγωγής.
 • Οι χρήστες του Oracle Software in Silicon Cloud θα έχουν πρόσβαση στην πιο πρόσφατη έκδοση του Oracle Solaris Studio που περιλαμβάνει εργαλεία για τον εντοπισμό διάφορων τύπων σφαλμάτων αλλοίωσης της μνήμης και παρέχει αναλυτικές διαγνωστικές πληροφορίες που βοηθούν τους προγραμματιστές να βελτιώσουν γρήγορα την αξιοπιστία του κώδικα.
 • Παραδείγματα κώδικα, επιδείξεις και τεκμηρίωση θα βοηθήσουν τους χρήστες να αξιοποιήσουν πιο γρήγορα το πρωτοποριακό πλεονέκτημα της εκτέλεσης εφαρμογών με την τεχνολογία Software in Silicon.
 • Χαρακτηριστικά της τεχνολογίας Software in Silicon τα οποία έχουν υλοποιηθεί στον επερχόμενο επεξεργαστή Oracle SPARC M7 είναι τα εξής:
  • Application Data Integrity - η πρώτη στα χρονικά ολοκληρωμένη υλοποίηση για την επικύρωση της πρόσβασης στη μνήμη με βάση τον υλικό εξοπλισμό. Έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει στην αποτροπή σφαλμάτων ασφαλείας όπως η ευπάθεια HeartBleed, τα οποία εκθέτουν τα συστήματα σε κίνδυνο, επιτρέπει τον έλεγχο του υλικού εξοπλισμού επί των αιτημάτων μνήμης των διεργασιών του λογισμικού σε πραγματικό χρόνο και διακόπτει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στη μνήμη, είτε αυτή η πρόσβαση οφείλεται σε σφάλμα προγραμματισμού είτε πρόκειται για κακόβουλη προσπάθεια εκμετάλλευσης σφαλμάτων buffer overrun. Συνεισφέρει, επίσης, στην επιτάχυνση της ανάπτυξης κώδικα και βοηθάει στη διασφάλιση της ποιότητας, της αξιοπιστίας και της ασφάλειας του λογισμικού.
  • Query Acceleration - βελτιώνει τις επιδόσεις κατά την επεξεργασία in-memory ερωτημάτων σε βάσεις δεδομένων, χάρη στη λειτουργία επί ροών δεδομένων απευθείας από τη μνήμη μέσω διεπαφών εξαιρετικά υψηλού εύρους ζώνης – με ταχύτητες έως και 160 GB/s – επιτυγχάνοντας τεράστιες βελτιώσεις στην απόδοση.  Η επιτάχυνση των ερωτημάτων υλοποιείται σε πολλαπλές μηχανές στον επεξεργαστή SPARC M7.
  • Οι μονάδες αποσυμπίεσης στις μηχανές επιτάχυνσης Software in Silicon αυξάνουν σημαντικά την αξιοποιήσιμη χωρητικότητα μνήμης. Οι μονάδες ενός επεξεργαστή εκτελούν την αποσυμπίεση δεδομένων με επιδόσεις ισοδύναμες με αυτές 16 καρτών PCI αποσυμπίεσης ή 60 πυρήνων CPU. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει σε συμπιεσμένες βάσεις δεδομένων να παραμένουν αποθηκευμένες in-memory ενώ ταυτόχρονα γίνεται πρόσβαση σε αυτές και χειρισμός τους με πλήρη απόδοση.
 • Οι δυνατότητες επιτάχυνσης ερωτημάτων και αποσυμπίεσης μπορούν να συνδυαστούν εξασφαλίζοντας βελτιωμένη απόδοση και χωρητικότητα με αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση της αξιοποιήσιμης χωρητικότητας μνήμης, του εύρους ζώνης και των πυρήνων CPU, εξασφαλίζοντας επαναστατική βελτίωση της απόδοσης.  Η δυνατότητα Automatic Data Integrity μπορεί να είναι διαρκώς ενεργοποιημένη, για βελτιωμένη αξιοπιστία και ασφάλεια.
 • Αφού εξασφαλίσουν και ενισχύσουν τις εφαρμογές τους με την τεχνολογία Software in Silicon, οι προγραμματιστές μπορούν επίσης να βελτιώσουν την εγκατάσταση και την υλοποίηση του λογισμικού τους χάρη στην ενοποίηση, δημιουργία και δοκιμή προτύπων για εικονικές μηχανές για το Oracle Solaris.
 • Ο επεξεργαστής Oracle SPARC M7 είναι το πρώτο chip που προσφέρει τις επαναστατικές δυνατότητες της τεχνολογίας Software in Silicon. Στόχος για τη διάθεση συστημάτων που βασίζονται στον επεξεργαστή SPARC M7 είναι το 2015.

Σχετική Δήλωση              

Ο John Fowler, Executive Vice President, Systems, Oracle, δήλωσε: «Η τεχνολογία Software in Silicon της Oracle στον επεξεργαστή SPARC M7 είναι αποτέλεσμα στενής συνεργασίας ανάμεσα στις ομάδες λογισμικού και μικροεπεξεργαστών και τα οφέλη που θα έχει για τους πελάτες είναι θεαματικά. Με το Software in Silicon Cloud, οι προγραμματιστές μπορούν να αξιοποιήσουν αυτήν την επαναστατική τεχνολογία, να εξασφαλίσουν τον κώδικα που δημιουργούν, καθώς και να αναπτύξουν και να εκτελέσουν βάσεις δεδομένων και εφαρμογές πολύ πιο γρήγορα.»

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ