Η ATC χορηγός στο συνέδριο “Hands On Business Finance 2015”

Μελών ΣΕΠΕ

21 Σεπτεμβρίου 2015

H Athens Technology Center (ATC, www.atc.gr) , με την ευκαιρία υπογραφής συνεργασίας εκπροσώπησης για την Ελλάδα και Κύπρο της πλατφόρμας “Performance Canvas” (http://www.performancecanvas.com/). θα είναι χορηγός στο φετινό συνέδριο “Hands On Business Finance 2015” του περιοδικού CFO Agenda.

Στην διάρκεια του συνεδρίου, ο αντιπρόεδρος της DSPannel, κος Håkan Ebersjö θα πραγματοποιήσει παρουσίαση της πλατφόρμας “Performance Canvas”, βασικού εργαλείου για την κατάρτιση και παρακολούθηση του Προϋπολογισμού κάθε Οργανισμού, ανεξάρτητα με την υποδομή σε πληροφοριακά συστήματα που ήδη διαθέτει, με τίτλο “Τhe Planning, Budgeting, Reporting and Consolidating software every Finance team needs”.

Η πλατφόρμα περιλαμβάνει εξειδικευμένα set εργαλείων για το Σχεδιασμό, τη Διαχείριση & Έλεγχο προϋπολογισμού (Budget Planning & Control), τη διαχείριση Λειτουργικών και Κεφαλαιακών Δαπανών (OpEx-CapEx Management), την παραγωγή Αναφορών (Reporting) και την Ενοποίηση δεδομένων (Consolidating), αποτελώντας έτσι την ιδανική λύση για την οικονομική διεύθυνση κάθε οργανισμού. 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ