Η ΜΙΝΕΡΒΑ υιοθετεί τις λύσεις Mobile Sales Force Automation της Entersoft, για την ενίσχυση των πωλήσεων

Μελών ΣΕΠΕ

08 Σεπτεμβρίου 2015

Η ΜΙΝΕΡΒΑ μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες της χώρας στο χώρο των τροφίμων και η παλαιότερη ελαιουργική εταιρεία στην Ελλάδα, επέλεξε τις λύσεις Entersoft Mobile για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητά της. Στόχος της εταιρείας ήταν η βελτιστοποίηση των διαδικασιών, η αποτελεσματικότητα των πωλητών, η αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πελάτες της αλλά και η αξιοποίηση της πληροφορίας που συλλέγει από τον φυσικό χώρο της αγοράς. Το λογισμικό αξιοποιείται από 40 περίπου χρήστες, από τους οποίους οι 30 είναι mobile.

Οι mobile λύσεις της Entersoft έχουν ενοποιηθεί με το υπάρχον ERP λογισμικό της εταιρείας επιτυγχάνοντας ενιαία πληροφόρηση και καλύτερη πρόσβαση στα δεδομένα σε όλα τα επιχειρησιακά επίπεδα.  Αναλυτικότερα, η ΜΙΝΕΡΒΑ με το Entersoft Mobile Sales Force Automation και το Entersoft Mobile Field Marketing, ενισχύει το σύνολο των διαδικασιών πώλησης και field marketing ενεργειών της. Το λογισμικό υλοποιεί τον στρατηγικό σχεδιασμό της επιχείρησης, ολοκληρώνοντας τις ενέργειες field marketing (merchandising, audits, promotions, απογραφές, ερωτηματολόγια καταναλωτών, καταγραφή ανταγωνισμού, τιμοληψία), καθώς και των πωλήσεων (παραγγελιοληψία, επιστροφές ειδών, εγκρίσεις κ.ά.) σύμφωνα με τις εμπορικές, πιστωτικές και προωθητικές πολιτικές που αφορούν στον κάθε πελάτη.  

Η δομημένη ροή εργασιών, η άμεση πληροφόρηση για την επίτευξη των ατομικών και συνολικών στόχων αλλά και η συλλογή μετρήσιμης πληροφορίας από το φυσικό χώρο της αγοράς προσφέρει στην εταιρεία πολύτιμη γνώση marketing. Αναλύσεις, αναφορές, KPIs και διαδραστικά Dashboards συμβάλλουν στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, στην περαιτέρω αύξηση της αποτελεσματικότητας των πωλήσεων και στην ενίσχυση της εμπειρίας του καταναλωτή.

Ο κ. Γρηγόρης Ψωμάς, Head of Sales στη ΜΙΝΕΡΒΑ ανέφερε, «Η ανάγκη για βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών είναι συνεχής και γι΄αυτό χρειαζόμαστε εργαλεία τεχνολογίας που να μπορούν να εξυπηρετούν τις ανάγκες του σήμερα αλλά και να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις του αύριο.  Οι απαιτήσεις της αγοράς εξελίσσονται συνεχώς αλλά ευτυχώς και η τεχνολογία το ίδιο. Γι΄αυτό το λόγο επιλέξαμε να επενδύσουμε στις mobile λύσεις της Entersoft. Είναι ένα σύνολο εφαρμογών που λειτουργεί ενιαία, ενοποιείται με το υπάρχον λογισμικό, εξασφαλίζοντας ολοκληρωμένη πληροφόρηση και διαφάνεια σε όλο τον οργανισμό. Τα οφέλη αναμένονται να είναι σημαντικά τόσο σε επίπεδο αποτελεσματικότητας όσο και σε επίπεδο μείωσης διαχειριστικού κόστους στις πωλήσεις.»

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ