Η INTRASOFT International ολοκλήρωσε με επιτυχία έργο 3 εκατ. USD στην Κένυα

Μελών ΣΕΠΕ

09 Σεπτεμβρίου 2014

Η INTRASOFT International ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο -ύψους 3 εκατ. USD- προμήθειας, εγκατάστασης και συντήρησης του Πληροφοριακού Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και Διαχείρισης Συντάξεων (Core Social Security & Pension Administration System) για τον Εθνικό Οργανισμό Κοινωνικής Ασφάλισης της Κένυας (National Social Security Fund of Kenya), με έδρα το Ναϊρόμπι.

Ο Εθνικός Οργανισμός Κοινωνικής Ασφάλισης της Κένυας επέλεξε την INTRASOFT International κατόπιν διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού. Το έργο ξεκίνησε τον Ιούνιο 2012 -σε συνεργασία με τοπικό συνεργάτη- και ολοκληρώθηκε επιτυχώς βάσει χρονοδιαγράμματος στις αρχές Οκτωβρίου 2013. Το έργο τώρα διανύει τη φάση υποστήριξης της παραγωγικής του λειτουργίας, διάρκειας 4 ετών, την οποία έχει αναλάβει σύμφωνα με τη σύμβαση η INTRASOFT International.

Το Πληροφοριακό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης και Διαχείρισης Συντάξεων της Κένυας είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο αυτοματοποιεί τις βασικές λειτουργίες του Οργανισμού Κοινωνικής Ασφάλισης, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης και υποστηρίζοντας το συνολικό έργο του Οργανισμού.

Συγκεκριμένα, το νέο σύστημα καλύπτει σημαντικούς για τη λειτουργία του τομείς του Οργανισμού, όπως Μητρώο Εργοδοτών, Μητρώο Ασφαλισμένων, Συλλογές και Πληρωμές Εισφορών, Συμμόρφωση, Χρέη και Διακανονισμοί, Παροχές και Πληρωμές, Διαχείριση Παραπόνων, παρέχοντας παράλληλα τις αντίστοιχες ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω της διαδικτυακής του πύλης. Επιπλέον, υποστηρίζει την on-line επικοινωνία με Τράπεζες και την Υπηρεσία Εσόδων της Κένυας μέσω web υπηρεσιών. Η διαδικτυακή πύλη ενισχύει την αμεσότητα στην επικοινωνία με τους ασφαλισμένους και τους εργοδότες μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι οποίες βελτιώνουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και μειώνουν σημαντικά τη φυσική παρουσία των εργοδοτών και των ασφαλισμένων στα υποκαταστήματα του Οργανισμού. Εσωτερικά, το νέο σύστημα θα βοηθήσει τη Διοίκηση να παρακολουθεί on-line τις συναλλαγές και να ελέγχει όλες τις καθημερινές λειτουργίες, αλλά και την απόδοση και παραγωγικότητα των υπαλλήλων του Οργανισμού.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της INTRASOFT International, κ. Αθανάσιος Κωτσής, δήλωσε: «Για την INTRASOFT International, το έργο αυτό αποτελεί ένα απτό παράδειγμα επιτυχίας, αλλά και σημείο αναφοράς για την Αφρικανική ήπειρο. Το έργο αυτό είναι το τρίτο μεγάλης κλίμακας έργο στον χώρο της Κοινωνικής Ασφάλισης που υλοποιεί η INTRASOFT International παγκοσμίως και το πρώτο στην Αφρικανική ήπειρο. Είμαστε βέβαιοι ότι η λειτουργία του νέου συστήματος θα ενισχύσει σημαντικά τον Οργανισμό και θα τον βοηθήσει να προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Κοινωνικής Ασφάλισης στα ενδιαφερόμενα μέρη. Είμαστε επιπρόσθετα υπερήφανοι, γιατί η ολοκλήρωση ενός τόσο σημαντικού έργου ενδυναμώνει τη θέση μας στις κάθετες αγορές, ενισχύει τη δυνατή συσσωρευμένη εμπειρία μας στην υλοποίηση πληροφοριακών έργων, ενώ παράλληλα καταδεικνύει την εμπιστοσύνη των εθνικών κυβερνήσεων σε όλο τον κόσμο στους ανθρώπους μας και τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που παρέχουμε.»

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ