Η ATC συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό έργο CONSENSUS για τη χάραξη πολιτικής σε κοινωνικά θέματα

Μελών ΣΕΠΕ

15 Σεπτεμβρίου 2014

H Athens Technology Center (ATC), σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ),  συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό έργο CONSENSUS, αναφορικά με την ανάπτυξη υπηρεσιών κι εργαλείων που θα βοηθούν κρατικούς φορείς να χαράσσουν πολιτική για τρέχοντα κοινωνικά θέματα, διερευνώντας και εντοπίζοντας τη βέλτιστη δυνατή λύση μέσα από την εξέταση μοντέλων και την προσομοίωση διαφορετικών σεναρίων και πρακτικών. Παράλληλα, ειδικό στόχο του Έργου αποτελεί και η ενεργή συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων μέσω της χρήσης εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης και παιχνιδοποίησης (gamification).

Προκειμένου να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα του έργου θα υλοποιηθούν δύο πιλοτικά σενάρια: το ένα αφορά την Ευρωπαϊκή οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Βιοκαύσιμα και Κλιματική Αλλαγή) και το δεύτερο αφορά την κατασκευή Ευρωπαϊκών οδικών δικτύων (Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών).

Το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και εκτός της ATC και του ΕΜΠ στο έργο CONSENSUS συμμετέχουν ακόμα το πανεπιστήμιο του UKON (Γερμανία), η IBM (Ισραήλ), το ερευνητικό ινστιτούτο IIASA (Αυστρία), καθώς και τρεις ενώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: WWF (Ελβετία), OXFAM (Ιταλία) και ERF (Βέλγιο).

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ