Η NESPRESSO επιλέγει το Soft1 ERP

Μελών ΣΕΠΕ

17 Σεπτεμβρίου 2014

H NESPRESSO BUSINESS SOLUTIONS (Synergy LTD), αποκλειστικός αντιπρόσωπος και διανομέας των προϊόντων της ελβετικής εταιρείας Nestle Nespresso SA στην ελληνική αγορά, επέλεξε το λογισμικό Soft1 ERP για την ολοκληρωμένη υποστήριξη των σύνθετων και συνεχώς αυξανόμενων απαιτήσεων μηχανογράφησης της.

Η Datalink, πιστοποιημένος συνεργάτης της SoftOne, έθεσε σε παραγωγική διαδικασία το Soft1 ERP, βοηθώντας τη NESPRESSO να αυξήσει την αποδοτικότητα όλων των business λειτουργιών της. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες του συστήματος, η εταιρεία μείωσε σημαντικά το χρόνο εκτέλεσης κρίσιμων εργασιών, περιορίζοντας παράλληλα την πιθανότητα εμφάνισης λαθών. Τα προηγμένα εργαλεία των ενοτήτων του Soft1 προσέφεραν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ελέγχου των ταμειακών ροών της επιχείρησης, τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών του service, καθώς και την αξιοποίηση ευκαιριών πώλησης.

Η Διευθύνων Σύμβουλος της NESPRESSO, κα Ελένη Μιχοπούλου, ανέφερε σχετικά: «Το Soft1 ERP αποδείχτηκε ιδιαίτερο εύκολο στην εκμάθηση του, ενσωματώνοντας λειτουργίες που καλύπτουν πλήρως το σύνολο των αναγκών μας. Οι διευρυμένες δυνατότητες του συστήματος συνέβαλαν στη μείωση του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης μας, καθώς και τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών μας.»

Με τεχνολογίες αιχμής, μεγάλο εύρος λειτουργιών και δυνατότητα χρήσης στο cloud ή on-premise, το λογισμικό Soft1 εξελίσσεται συνεχώς και προσφέρει ένα σύγχρονο μοντέλο μηχανογράφησης με ουσιαστικά οφέλη και πλεονεκτήματα για κάθε επιχείρηση.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ