Νέα σύμβαση παροχής Outsourcing υπηρεσιών με τον Όμιλο Υγεία

Μελών ΣΕΠΕ

17 Σεπτεμβρίου 2014

Νέα σύμβαση παροχής Outsourcing υπηρεσιών πενταετούς διάρκειας, υπέγραψε η SingularLogic με τον Όμιλο Υγεία.

Με τη νέα σύμβαση, η SingularLogic θα συνεχίσει να παρέχει στον Όμιλο Υγεία υπηρεσίες διαχείρισης, συντήρησης και υποστήριξης του Πρότυπου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Νοσοκομείων – Model Hospital Management System (MHMS) της SingularLogic. Το σύστημα αυτό βασίζεται στην πλατφόρμα SAP ERP καθώς και την κάθετη λύση SAP Hospital Information System.

To MHMS αποτελεί ένα πρωτοποριακό σύστημα διαχείρισης Νοσοκομείων, πιστοποιημένο από την SAP AG, που υποστηρίζει τις επιχειρησιακές λειτουργίες όλων των Νοσοκομείων του Ομίλου Υγεία, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με αυτό τον τρόπο προσφέρει ομοιογενή και ολιστική διαχείριση όλου του φάσματος υπηρεσιών υγείας και των αντίστοιχων πόρων, παρέχοντας έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση μέσα από ένα πλήθος διοικητικών αναφορών και μετρικών δεικτών απόδοσης (KPI’s).

Στα πλαίσια της νέας σύμβασης Outsourcing θα παρασχεθούν :

  • Υπηρεσίες Διαχείρισης, Συντήρησης και Υποστήριξης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Ομίλου Υγεία
  • Υπηρεσίες Λειτουργικού Ανασχεδιασμού και Μοντελοποίησης Διαδικασιών Πρότυπης Νοσηλευτικής Μονάδας – Reengineering
  • Υλοποίηση Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου Ασθενούς - EHR (Electronic Health Record).

Η μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία που έχει αποκομίσει η εταιρεία από την εφαρμογή εξειδικευμένων ΙΤ υπηρεσιών στον τομέα της Υγείας, οι υποδομές που έχει αναπτύξει, το άριστα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό καθώς και η εφαρμογή δοκιμασμένων μεθοδολογιών και διαδικασιών, εξασφαλίζουν την επιτυχή διαχείριση και λειτουργική υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων των Οργανισμών που εμπιστεύονται τη SingularLogic.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ