Εγκρίθηκε η πρόταση της ATC στο πρόγραμμα «ICT4GROWTH» για τον τομέα των Μέσων Ενημέρωσης

Μελών ΣΕΠΕ

25 Νοεμβρίου 2013

Η εγκεκριμένη πρόταση συνδέεται με τις τεχνολογίες πληροφοριών που εφαρμόζονται στον τομέα των Μέσων Ενημέρωσης και την κοινωνική δικτύωση. Η πρόταση εστιάζει στην μεταφορά του διεθνώς αναγνωρισμένου λογισμικού διαχείρισης και διάθεσης ειδήσεων newsasset που ανέπτυξε η ATC στο Cloud - NA4Cloud, καθώς και τον εμπλουτισμό του με μια εξειδικευμένη μηχανή αναζήτησης και επαλήθευσης ειδήσεων που προέρχονται από κοινωνικά δίκτυα.

Η προτεινόμενη επένδυση έρχεται να προσφέρει στα Μέσα Ενημέρωσης ένα ολοκληρωμένο εκδοτικό οικοσύστημα το οποίο:

·         Εξαλείφει την ανάγκη κατοχής, συντήρησης και λειτουργίας μιας πλειάδας υποσυστημάτων απόκτησης, επεξεργασίας και διανομής ειδησεογραφικού περιεχομένου με την χρήση μίας πραγματικά Ολοκληρωμένης πλατφόρμας, η οποία αντλεί ειδήσεις και απόψεις από δομημένες (πρακτορεία, RSS) και αδόμητες (κοινωνικά δίκτυα και blogs) πηγές

·         Επιτρέπει την πλήρη διαλειτουργικότητα μεταξύ των τμημάτων του οργανισμού (Print, Web, Mobile, Social Media, κλπ.) ώστε να μην απαιτούνται διαφορετικά newsrooms για κάθε κανάλι διάθεσης.

·         Ελαχιστοποιεί τον απαιτούμενο χρόνο για δημοσίευση του περιεχομένου σε πολλαπλά κανάλια διάθεσης, αφού αυτή είναι πλέον δυνατή με πολύ απλές κινήσεις μέσα από μία και μόνο οθόνη.

·         Ελαχιστοποιεί την ανάγκη σε υπολογιστική ισχύ και bandwidth δίχως την απαίτηση περαιτέρω επενδύσεων σε υποδομές και ελαχιστοποιεί το κόστος της μετέπειτα διαχείρισης του περιβάλλοντος λειτουργίας.

·         Εκμεταλλεύεται την ανεξάντλητη πηγή ειδήσεων και απόψεων των κοινωνικών δικτύων, μετατρέποντας το αδόμητο περιεχόμενο σε δομημένη και αυτοματοποιημένα οργανωμένη / συγκεντρωμένη ροή ειδήσεων, δίνοντας παράλληλα μία αυτοματοποιημένη ένδειξη της εγκυρότητας των ειδήσεων και των απόψεων

Κατέχοντας πολυετή και  εκτεταμένη εμπειρία στην αγορά, η ATC επενδύει συνεχώς σε νέες τεχνολογίες, συμμετέχοντας σε έργα εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης σε  ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, με τη δέσμευσή της για την τεχνολογική καινοτομία, η ATC έχει ως στόχο να ισχυροποιήσει τη θέση της στην δυναμική και εξελισσόμενη αγορά του Software as a Service (SaaS).

Για περισσότερες πληροφορίες:
210-6874300,  info@newsasset.com

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ