Δελτίο Τύπου: Ο ΣΕΠΕ εθνικός εταίρος για την πρωτοβουλία της Ε.Ε. “e-Skills Week 2012”

ΣΕΠΕ

12 Απριλίου 2012

Σε μια προσπάθεια να βοηθήσουν την Ευρώπη - και ειδικότερα τη νεολαία της Ευρώπης -  να αδράξει τις καλύτερες ευκαιρίες για τα επαγγέλματα που δημιουργούνται χάρη στις νέες τεχνολογίες, οι οργανισμοί DIGITALEUROPE και European Schoolnet συνένωσαν τις δυνάμεις τους με τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να οργανώσουν από κοινού την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ψηφιακών Δεξιοτήτων 2012 (e-Skills Week 2012).

Η ολοένα αυξανόμενη ανεργία των νέων, η οποία έχει ήδη ξεπεράσει το 40%  στην Ευρώπη, αποτελεί μια ανησυχητική τάση για την αγορά εργασίας. Ευκαιρίες που δημιουργούνται μέσω των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, της ανάπτυξης των επιστημών, της μηχανικής και των μαθηματικών είναι σημαντικές για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ψηφιακών Δεξιοτήτων 2012  αποτελεί μια σημαντική ενημερωτική εκστρατεία, της οποίας πρωταρχικός στόχος είναι να αναδείξει νέους τρόπους εύρεσης εργασίας βασιζόμενους στη Δια Βίου ανάπτυξη των Ψηφιακών δεξιοτήτων.

Επιχειρήσεις σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς και κυβερνητικούς φορείς, προσφέρουν ένα ευρύ πρόγραμμα εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων σε περισσότερες από 30 Ευρωπαϊκές χώρες. Τα Υπουργεία Παιδείας των χωρών αυτών έχουν υιοθετήσει τη σημασία των ΤΠΕ και συνεργάζονται, επίσης, ώστε να δημιουργήσουν ένα φάσμα επιλογών για ανθρώπους που αναζητούν εργασία και για νέους που αναζητούν νέες επαγγελματικές επιλογές.

Ο ΣΕΠΕ έχει οριστεί για την Ελλάδα ως Εθνικό Σημείο Επαφής και συντονίζει όλες τις ενέργειες (ημερίδες, workshops και online δράσεις). Στο πλαίσιο του “e-Skills Week 2012”, υποστηρίζει τη διαδικτυακή εφαρμογή αξιολόγησης γνώσεων χρήσης Η/Υ “Skillage”, που αποτελεί ένα εύχρηστο τεστ μέσω του οποίου μπορεί κανείς να αξιολογήσει το επίπεδο γνώσεων και εξοικείωσης του με τη χρήση Η/Υ, να κατανοήσει τις τεχνολογικές δεξιότητες που ευρύτερα απαιτούνται στο σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, αλλά και τη δυνατότητα του να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτές, προκειμένου στη συνέχεια να αξιολογήσει την ανάγκη ενίσχυσης τους, ενώ περαιτέρω ενέργειες πρόκειται να υλοποιηθούν μέχρι και το τέλος Μαΐου 2012.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία “eSkills Week 2012” και τις δράσεις που προγραμματίζονται, μπορείτε να βρείτε στο portal του ΣΕΠΕ, στη διεύθυνση: /gr/eSkillsWeek2012.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ