Συμφωνία της INTRACOM Defense Electronics για την Αναβαθμισμένη Έκδοση του Συστήματος Ενδοεπικοινωνίας WiSPR

Άλλων Επιχειρήσεων/ Φορέων

12 Δεκεμβρίου 2011H INTRACOM Defense Electronics υπέγραψε σύμβαση με την Diehl BGT Defence (DBD), ως αντισυμβαλλόμενη με τη Γερμανική Διεύθυνση Αμυντικής Τεχνολογίας και Προμηθειών (BWB), για την παροχή της νέας βελτιωμένης έκδοσης του συστήματος WiSPR-Wireless LAN για το Γερμανικό πρόγραμμα SPRINT. Το πρόγραμμα SPRINT αφορά στην κατασκευή και αξιολόγηση τριών πρωτοτύπων στρατιωτικών οχημάτων με προηγμένα συστήματα δικτυοκεντρικών τεχνολογιών και αισθητήρων και θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την προώθηση του προϊόντος στη διεθνή αγορά.

Η αναβαθμισμένη έκδοση του WiSPR-Wireless LAN παρέχει ποικιλία νέων χαρακτηριστικών όπως λειτουργία διπλής ζώνης συχνοτήτων και δυνατότητα ad-hoc δρομολόγησης. Επιπρόσθετα το πρόγραμμα προβλέπει την ενσωμάτωση και ασύρματη μεταφορά βιομετρικών δεδομένων του πεζού μαχητή μέσω του WiSPR-Wireless LAN όπως επίσης και τη διασύνδεση του WiSPR με το νέο Γερμανικό Σταθμό Ασυρμάτου ελεγχόμενο από λογισμικό (SVFuA - Software Defined Radio).

Το WiSPR-Wireless LAN είναι αποτέλεσμα της μακροχρόνιας επένδυσης της INTRACOM Defense Electronics στην έρευνα και ανάπτυξη συστημάτων για τακτικές στρατιωτικές επικοινωνίες. Το WiSPR είναι γνωστό για τις διεθνώς πρωτοπόρες επιδόσεις του στη δυναμική αποθορυβοποίηση (DNR) και για τη μοναδικότητα του να διαθέτει ασφαλές ασύρματο τοπικό δίκτυο πλήρως ενσωματωμένο και διαλειτουργικό με τις υπηρεσίες της ενδοεπικοινωνίας, προσφέροντας έτσι μια ολοκληρωμένη επικοινωνιακή λύση για μεταφορά φωνής, δεδομένων και εικόνας.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ