Η εταιρεία FARAD A.E. επιλέγει “EPICOR 9 Manufacturing” από την ATC

Άλλων Επιχειρήσεων/ Φορέων

31 Οκτωβρίου 2011H FARAD Α.Ε. (www.farad.gr) με έδρα τον Πειραιά, σχεδιάζει, κατασκευάζει και εγκαθιστά από το 1979 υψηλής ποιότητας Εναλλάκτες Θερμότητας για χρήση στη ναυτιλία και στη βιομηχανία. Χρησιμοποιώντας τα αυστηρότερα κριτήρια για το προσωπικό της, τους συνεργάτες της και τους προμηθευτές των Α' υλών και βασιζόμενη σε τεχνολογία και τεχνογνωσία αιχμής, είναι σε θέση να αντεπεξέλθει σε οποιαδήποτε τεχνική πρόκληση.

Με κριτήριο την πρωτοποριακή προσέγγισή για την ποιότητα, με κέντρο τον πελάτη και με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την υποστήριξη της παραγωγικής διαδικασίας της, η FARAD Α.Ε. επέλεξε την εγκατάσταση του MRP EPICOR 9, για την υλοποίηση, από την ATC (www.atc.gr), της λύσης Manufacturing Core Suite με εξειδικευμένα modules τα οποία την πλαισιώνουν, όπως Quality Assurance, Engineering, Planning & Scheduling, Supplier Relationship Management και Material Requirement Planning.

Το έργο υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ πρόγραμμα «Μεταποίηση» μετά από πρόταση που κατατέθηκε σε προηγούμενη πρόσκληση για συνολική αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών Μεταποιητικών Επιχειρήσεων.

Η ATC διαθέτει μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στην υλοποίηση έργων στρατηγικής σημασίας για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην βιομηχανία με μοντέλο παραγωγής Discreet Manufacturing είτε “Make-to-Order” είτε “Configure-to-Order”, με βάση την ποιο πρόσφατη έκδοση του υπερσύγχρονου ERP λογισμικού Epicor 9”

Για περισσότερες πληροφορίες  www.atc.gr.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ