Η ATC χορηγός του Πανελλήνιου Φοιτητικού Διαγωνισμού Καινοτομίας στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ειδικό Βραβείο για εφαρμογές “Cloud & Mobile”

Μελών ΣΕΠΕ

06 Ιουνίου 2011


Ανακοινώθηκε η έναρξη προεγγραφών στον Πανελλήνιο Φοιτητικό Διαγωνισμό Καινοτομίας στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση «WeGov Awards 2011»χορηγός του οποίου είναι η ATC μαζί με το Ελληνικό Κέντρο Διαλειτουργικότητας, την Microsoft και το Greek ICT Forum. Ο Διαγωνισμός αυτός απευθύνεται σε φοιτητές ελληνικών Πανεπιστημίων και Ανώτατων Τεχνολογικών Eκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και στοχεύει στην ενθάρρυνση και προβολή της νεανικής καινοτομίας στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.  Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές Πανεπιστημίων και Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και υποψήφιοι διδάκτορες Πανεπιστημίων σε ομάδες ή ατομικά.

Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να υποβάλουν τη συμμετοχή τους στις κατηγορίες της Καλύτερης Ιδέας (αφορά στην ανάπτυξη μιας καινοτόμου ιδέας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση) ή της Καλύτερης Εφαρμογής (αφορά στην ανάπτυξη μίας εφαρμογής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, σε μορφή επιδεικτικού πρωτοτύπου - demo). Ειδικά για φέτος θεσπίζεται το Ειδικό Βραβείο «Cloud/Mobile App», για την καλύτερη εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που θα αξιοποιεί υποδομές "cloud" ή/και εφαρμογές κινητών συσκευών και ανάλογων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 

Οι νικήτριες ομάδες θα ανακοινωθούν σε δύο στάδια και θα κερδίσουν τόσο χρηματικά έπαθλα, όσο και την ευκαιρία περαιτέρω εκπαίδευσης και ανάπτυξης των ιδεών τους σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις πληροφορικής στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.  Τα έπαθλα και οι χορηγοί ανά κατηγορία είναι:

·       Κατηγορία Καλύτερης Ιδέας: Χρηματικό έπαθλο 1.000 ΕΥΡΩ και περαιτέρω ανάπτυξη και αξιοποίηση της καλύτερης ερευνητικής ιδέας, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Διαλειτουργικότητας.  

·       Κατηγορία Καλύτερης Εφαρμογής: Χρηματικό έπαθλο 2.000 ΕΥΡΩ και περαιτέρω ανάπτυξη της εφαρμογής, σε συνεργασία με το Microsoft Innovation Centre.

·       Ειδικό Βραβείο Cloud & Mobile App: Χρηματικό βραβείο 1.000 ΕΥΡΩ και περαιτέρω ανάπτυξη της εφαρμογής, σε συνεργασία με την ATC  Α.Ε.

Οι υποψήφιοι καλούνται να προ-εγγραφούν ηλεκτρονικά  στο http://wegov.blogspot.com/

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων θα είναι ενεργή από 1/07/2011 μέχρι και 15/07/2011.

Ανακοίνωση Καλύτερων Υποψηφίων: Σεπτέμβριος 2011

Τελική Επιλογή και ανάδειξη νικητών: Νοέμβριος 2011 / Greek ICT Forum

Περισσότερες πληροφορίες στο http://wegov.blogspot.com/

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ