Αύξηση τζίρου και διατήρηση κερδών για τη Space Hellas το α’ τρίμηνο του 2011

Μελών ΣΕΠΕ

27 Μαΐου 2011


Αυξημένο τζίρο, καθώς και διατήρηση κερδών μετά φόρων, παρουσιάζει η εταιρία σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του α’ τριμήνου του 2011.

Πιο συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος τζίρος ανήλθε σε 9,3 εκ. ευρώ το 2011 έναντι 8,7 εκ. ευρώ το 2010, ενώ τα αντίστοιχα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους παρουσιάζονται σταθερά και ανέρχονται σε 110 χιλ. ευρώ το 2011 έναντι 109 χιλ. ευρώ το 2010.

Τα τριμηνιαία ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBIΤDA) το 2011 παρουσιάζουν αύξηση κατά 13% και ανέρχονται σε 881 χιλ. ευρώ έναντι 780 χιλ. ευρώ το 2010, ενώ τα κέρδη προ φόρων του 2011 είναι 164 χιλ ευρώ έναντι 124 χιλ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2010.

Σύμφωνα με τα τριμηνιαία αποτελέσματα της μητρικής εταιρίας, ο τζίρος έκλεισε στα 9 εκ. ευρώ το 2011 έναντι 8,6 εκ ευρώ το 2010, ενώ τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2011 ανήλθαν σε 785 χιλ. ευρώ έναντι 707 χιλ. ευρώ το 2010. Τέλος, τα κέρδη προ φόρων της μητρικής για το 2011 ανήλθαν σε 51 χιλ. ευρώ έναντι 42 χιλ. ευρώ το 2010 και τα αντίστοιχα κέρδη  μετά φόρων ανήλθαν σε 11 χιλ. ευρώ το 2011 έναντι 37 χιλ. ευρώ το 2010.

Σημειώνεται ότι η εστίαση του ομίλου σε ένα προσεκτικά στοχευμένο πελατολόγιο με ταυτόχρονη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA, EBIT), αποτελούν τους βασικούς άξονες στρατηγικής της Space Hellas για το 2011.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ