Ο Όμιλος INTRACOM IT Services ανέλαβε το έργο αλλαγής της τεχνολογικής πλατφόρμας λειτουργίας του Κεντρικού Τραπεζικού Συστήματος της GENIKI Bank

Μελών ΣΕΠΕ

10 Νοεμβρίου 2010


Η INTRACOM IT Services, ο μεγαλύτερος όμιλος παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών πληροφορικής στην Ελλάδα, με εξειδίκευση άνω των 20 ετών στον τραπεζικό κλάδο, ανέλαβε το έργο αλλαγής της τεχνολογικής πλατφόρμας λειτουργίας του Κεντρικού Τραπεζικού Συστήματος της GENIKI Bank, μέλους του ομίλου Société Générale. Το έργο αυτό, το οποίο θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, είναι σημαντικό για τον Όμιλο INTRACOM IT SERVICES, αποδεικνύοντας για ακόμα μία φορά την πολυετή εμπειρία και ισχυρή τεχνογνωσία του στην υλοποίηση τραπεζικών έργων.

Σε συνέχεια της πρόσφατης αναβάθμισης του Κεντρικού Τραπεζικού Συστήματος της GENIKI Bank  στη νέα έκδοση PROFITS® v. 7.0, και με δεδομένη τη δυνατότητα του PROFITS® να λειτουργεί σε ένα εύρος τεχνολογικών πλατφορμών (portability) νέας αρχιτεκτονικής και ανοικτών διεθνών προτύπων, η GENIKI Bank προχώρησε στην αντικατάσταση της υπάρχουσας υποδομής (IBM Mainframe / DB2/CICS) με συστήματα τελευταίας γενιάς (ΙΒΜ Power7/AIX/ORACLE/TUXEDO), υιοθετώντας σύγχρονες τεχνικές διατάξεων υψηλής διαθεσιμότητας (clustering), κερματισμού (partitioning) και εικονικής διαμόρφωσης (virtualization).

Η νέα αυτή υποδομή εγγυάται την υψηλή διαθεσιμότητα κρίσιμων εφαρμογών, όπως του Core Banking Συστήματος της Τράπεζας PROFITS®, και παράλληλα προσφέρει ευελιξία, ώστε η τράπεζα να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις ανάγκες που προκύπτουν, καθώς και στις απαιτήσεις της αγοράς, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα οικονομία κλίμακας στην καθημερινή λειτουργία και συντήρηση του συστήματος.

Επιπροσθέτως, στα πλαίσια του έργου αυτού, η INTRACOM IT Services θα παρέχει υπηρεσίες ολοκλήρωσης και επαλήθευσης εγκατάστασης (integration and evaluation services), εκπαίδευσης τεχνικού προσωπικού της τράπεζας στην νέα τεχνολογική πλατφόρμα, καθώς και επιτόπιες υπηρεσίες υποστήριξης (οn-site support services).

Ο κ. Δημήτρης Παπαδάκης – CIO της GENIKI Bank, δήλωσε: «Στόχος μας είναι η συνεχής αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών προς τον πελάτη, η βελτίωση των τεχνολογιών μας  και η αύξηση της ανταγωνιστικότητάς μας.   Θεωρούμε ότι η νέα τεχνολογική πλατφόρμα που υιοθετήσαμε, σε συνδυασμό με την πολυετή συνεργασία που έχουμε με την INTRACOM IT Services, θα συμβάλλει σημαντικά στην προσπάθειά μας για διαρκή βελτίωση, ελαχιστοποίηση του κόστους και εκσυγχρονισμό.»

Ο κ. Ανδρέας Διαμαντέας – Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών & Επιχειρηματικών Λύσεων της INTRACOM IT SERVICES, δήλωσε:  «Είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι η χρήση μιας σύγχρονης και εξελιγμένης τεχνολογικής πλατφόρμας, όπως αυτή που επέλεξε η τράπεζα, θα την ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο, αυξάνοντας τις δυνατότητες ανταπόκρισής της στις αυξανόμενες τεχνολογικές απαιτήσεις.»

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ