Η θυγατρική της Cosmos Business Systems Α.Ε.Β.Ε ‘‘CBS IT Systems Cyprus LTD’’ πιστοποιήθηκε ως Dell Direct Preferred Distributor

Άλλων Επιχειρήσεων/ Φορέων

13 Μαΐου 2015

Η  Cosmos Business Systems A.E.B.E., ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας, μεταξύ της κορυφαίας πολυεθνικής κατασκευάστριας εταιρείας DELL και της Κυπριακής Θυγατρικής της εταιρείας ‘’CBS IT Systems Cyprus LTD’’, η οποία πιστοποιήθηκε ως Dell Direct Preferred Distributor, καλύπτοντας το σύνολο όλων των προϊοντικών κατηγοριών όπως servers, storage, pc’s, φορητά, εκτυπωτές και υπηρεσίες.

 Σε συνεργασία με την Dell, η CBS IT  Systems Cyprus θα προσφέρει και στην Κύπρο τις  λύσεις της Dell,  που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητες τους αυξάνοντας την εξοικονόμηση πόρων ενώ παράλληλα θα αποφέρει σημαντικά οφέλη στους πελάτες της Κυπριακής αγοράς στην κάλυψη των αναγκών τους για Εξοπλισμό και Υποδομές Πληροφορικής.

Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι οι γραμμές προϊόντων της Dell, διαθέτουν λύσεις οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα της αγοράς, του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, από πολύ μικρές επιχειρήσεις, μεσαίες, έως και μεγάλους οργανισμούς και Τράπεζες, στις οποίες κατέχει δεσπόζουσα θέση.

Η νέα πιστοποίηση της CBS IT ως Dell Direct Preferred Distributor, επιβεβαιώνει τόσο την εξειδίκευσή της σε αυτούς τους τομείς, όσο και την προσήλωσή της στην ικανοποίηση των αυξημένων απαιτήσεων των πελατών της καθώς και την εμπιστοσύνη της Dell προς την Cosmos, η οποία βραβεύτηκε φέτος ως ο συνεργάτης με την μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων το 2014 στην Ελλάδα.


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ