Η nvisionist υιοθετεί τις 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UNGC) για τις επιχειρήσεις

Μελών ΣΕΠΕ

14 Ιουλίου 2022

Τη δέσμευσή της για επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals-SDGs) υπογραμμίζει η απόφαση της nvisionist - η οποία έχει δημιουργήσει το καινοτόμο nvbird®️ Detection and Monitoring System - να υιοθετήσει από τις 5 Ιουλίου 2022 το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (UNGC) για τις επιχειρήσεις, το οποίο αποτελεί ένα πλαίσιο στρατηγικής λειτουργίας με 10 Οικουμενικές Αρχές που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα, στις συνθήκες εργασίας, στο περιβάλλον και στην καταπολέμηση της διαφθοράς.

Μέσω του συμφώνου αυτού, οι εταιρείες ενθαρρύνονται για να αναλάβουν δράσεις που προάγουν τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs). 

Το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (UNGC) έχει υιοθετηθεί από χιλιάδες επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα, κυβερνήσεις, ΜΚΟ και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη από την κοινωνία των πολιτών, ενώ συμμετέχουν σε αυτό 161 χώρες.  Παράλληλα, στηρίζεται στο ότι οι επιχειρηματικές πρακτικές που βασίζονται σε οικουμενικές αρχές βοηθούν την παγκόσμια αγορά να γίνει κοινωνικά και οικονομικά πιο βιώσιμη, προωθώντας έτσι τους συλλογικούς στόχους της διεθνούς συνεργασίας, της ειρήνης και της ανάπτυξης. Ο στόχος του UNGC είναι να ασκηθεί υπεύθυνη ηγεσία από τους φορείς που συμμετέχουν ώστε να επιτευχθεί η βιώσιμη κοινωνική ανάπτυξη για όλους.


Σε δήλωση του ο κ. Τάσος Αλέφαντος, διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας nvisionist δήλωσε, «Η επιχειρηματική μας κουλτούρα, μας επιβάλλει να αντιμετωπίζουμε με ήθος, υπευθυνότητα και αξιοπιστία, όχι μόνο τους πελάτες μας αλλά και την ίδια την κοινωνία και το περιβάλλον. Με κύριο γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη, η εταιρεία μας αξιοποιεί τη συμμετοχή της σε αυτό το πρόγραμμα για να επικοινωνήσει τις δράσεις της σε όλο τον κόσμο και να αποδείξει εμπράκτως τη δέσμευσή της για τη διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης».


Δέκα αρχές της UNGC (Επίσημη έκδοση)


Ανθρώπινα δικαιώματα

Αρχή1: Οι επιχειρήσεις πρέπει να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων- και

Αρχή2: να διασφαλίζουν ότι δεν είναι συνένοχες σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.


Εργασία

Αρχή3: Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποστηρίζουν την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την ουσιαστική αναγνώριση του δικαιώματος των συλλογικών διαπραγματεύσεων,

Αρχή4: εξάλειψη όλων των μορφών αναγκαστικής και υποχρεωτικής εργασίας,

Αρχή5: η ουσιαστική κατάργηση της παιδικής εργασίας- και

Αρχή6: εξάλειψη των διακρίσεων σε σχέση με την απασχόληση και το επάγγελμα.


Περιβάλλον

Αρχή7: Οι επιχειρήσεις πρέπει να υποστηρίζουν μια προληπτική προσέγγιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων,

Αρχή8: ανάληψη πρωτοβουλιών για την προώθηση μεγαλύτερης περιβαλλοντικής ευθύνης- και

Αρχή9: ενθάρρυνση της ανάπτυξης και διάδοσης τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον.


Καταπολέμηση της διαφθοράς

Αρχή10: Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εργάζονται κατά της διαφθοράς σε όλες τις μορφές της, συμπεριλαμβανομένων των εκβιασμών και της δωροδοκίας.


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ