Νέο πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευών από τη Samsung Electronics Hellas

Μελών ΣΕΠΕ

27 Απριλίου 2021

Η Samsung Electronics Hellas, στο πλαίσιο της δέσμευσής της για βιώσιμη λειτουργία και ανάπτυξη, καλεί τους καταναλωτές να ενισχύσουν την προσπάθεια για ένα αειφόρο μέλλον, συνδράμοντας έμπρακτα στην πρωτοβουλία της για ανακύκλωση ηλεκτρονικών μικροσυσκευών (κινητά τηλέφωνα, αξεσουάρ κινητών, tablets και άλλα ανάλογα προϊόντα).

Συγκεκριμένα, οι καταναλωτές μπορούν να αναζητήσουν τον ειδικό κάδο[1] με τη σήμανση «Ανακύκλωση Συσκευών» στα εξουσιοδοτημένα κέντρα τεχνικής υποστήριξης και να δώσουν νέα ζωή στην παλιά τους συσκευή[2] Samsung.

Η δράση της Samsung Electronics Hellas έχει στόχο να συνδράμει στη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, που κάνει μεγαλύτερη χρήση βιώσιμων υλικών, επεκτείνει τη διάρκεια ζωής των προϊόντων και επαναχρησιμοποιεί τους πόρους. Στόχος της εταιρίας είναι, επίσης, να παρέχει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην υιοθέτηση πιο οικολογικών συμπεριφορών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Κέντρα Τεχνικής Υποστήριξης που φέρουν την σήμανση «Διατίθεται κάδος ανακύκλωσης ηλεκτρονικών μικροσυσκευών» επισκεφθείτε το https://www.samsung.com/gr/support/service-center/ 
[1] Ο κάδος συλλογής Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού τοποθετείται από και ανήκει στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.», το οποίο αναλαμβάνει την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

[2] ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν την απόρριψη της ηλεκτρονικής συσκευής σε κάδο της «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.», συνιστάται η οριστική διαγραφή των προσωπικών/ευαίσθητων δεδομένων που περιέχονται σε αυτή. Η Samsung δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την συσκευή που απορρίφθηκε και τα τυχόν δεδομένα που αυτή μπορεί να περιέχει.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ