Η τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό επιχειρηματικό τοπίο

Μελών ΣΕΠΕ

29 Σεπτεμβρίου 2020

«Harnessing the Power of AI in Greece. Embarking on the path to value»/ «Αξιοποιώντας την δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα» είναι ο τίτλος της μελέτης που εκπόνησε η Boston Consulting Group (BCG) σε συνεργασία με τη Microsoft, με στόχο να χαρτογραφήσουν την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης («ΑΙ») στην Ελλάδα, να αναδείξουν τους πρωτοπόρους οργανισμούς και να προτείνουν δράσεις βέλτιστης αξιοποίησης της από τις επιχειρήσεις.

Τα τελευταία χρόνια, η τεχνητή νοημοσύνη παράγει όλο και περισσότερες εφαρμογές στον επιχειρηματικό κόσμο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της International Data Corporation, οι επενδύσεις στο ΑΙ παγκοσμίως θα πλησιάσουν τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει στην λήψη αποφάσεων σε περιόδους αναταραχής όπως αυτή που διανύει ο πλανήτης σήμερα, καθότι δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς να προβλέπουν, να προλαμβάνουν και να μετριάζουν κινδύνους, αξιοποιώντας την δύναμη των δεδομένων.

Μέσα από συνεντεύξεις στελεχών πρωτοπόρων επιχειρήσεων, start-ups, venture capital funds αλλά και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, συνελέγησαν παραδείγματα πρακτικής εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα, με θετική επίπτωση στα πεδία εφαρμογής από τους πρώτους μήνες! Tα παραδείγματα προέρχονται από σχεδόν όλους τους τομείς της οικονομίας, ενδεικτικά τον ενεργειακό κλάδο, όπου τα Ελληνικά Πετρέλαια χρησιμοποιούν αλγορίθμους machine learning για να βελτιστοποιήσουν το μίγμα αργού στα διυλιστήριά τους και τη ναυτιλία, όπου η Signal Maritime πετυχαίνει αύξηση εσόδων κατά ένα εκατομμύριο ευρώ ανά καράβι ετησίως. Η πολυετής εμπειρία της BCG και της Microsoft οδήγησε στη σύνθεση πληθώρας βέλτιστων πρακτικών και στην κατάρτιση ενός «οδηγού τεχνητής νοημοσύνης για τους οργανισμούς» οι οποίοι ήδη χρησιμοποιούν ή προτίθενται να ενσωματώσουν το ΑΙ στη λειτουργία τους.

Άλλα κεντρικά συμπεράσματα της μελέτης:

  • Παρατηρείται αυξανόμενη κινητικότητα στον χώρο.  Στα πλαίσια της έρευνας εντοπίσαμε παραπάνω από 35 εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης από επιχειρήσεις στην χώρα μας, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων αναπτύχθηκε την τελευταία πενταετία. Οι περισσότεροι οργανισμοί βρίσκονται ακόμη στα πρώτα τους βήματα, αναδεικνύοντας μεγάλες προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης
  • Για την επιτυχία των εφαρμογών AI, απαιτείται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, σε τρεις κύριους άξονες: την κατάρτιση ενός χαρτοφυλακίου εφαρμογών σε ενιαίο σχέδιο, τη συστηματική προετοιμασία και εκτέλεση των εφαρμογών AI και τη δημιουργία των αναγκαίων υποστηρικτικών υποδομών
  • Κρίσιμες υποδομές αποτελούν οι πλατφόρμες cloud - βασικό εργαλείο αποτελεσματικής εφαρμογής του ΑΙ -, η σωστή δομή και διαχείριση των διαθέσιμων δεδομένων αλλά και οι τεχνικές δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού
  • Η μελέτη επισημαίνει και τους βασικούς παράγοντες για την επιτυχημένη εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης. Ενδεικτικά:
  1. Η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να συνοδεύεται πάντα από business case. Δεν είναι αυτοσκοπός
  2. Δεν είναι απαραίτητη η ολοκλήρωση των υποστηρικτικών δομών πριν την υλοποίηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Χρειάζεται επιχειρηματική διάθεση για δοκιμασία καινοτόμων προσεγγίσεων, εφαρμογής use cases και εμπειρική βελτίωση των εφαρμογών (agile test & learn)
  3. Υποστηρικτικές υποδομές όπως η τεχνολογία και το ανθρώπινο δυναμικό θα πρέπει να αναπτυχθούν σταδιακά και να αποφευχθούν εμπροσθοβαρείς επενδύσεις ώστε να μεγιστοποιηθεί η απόδοση αυτών των επενδύσεων μεσοπρόθεσμα
  4. Η επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό με τις κατάλληλες τεχνικές δεξιότητες και η συμμετοχή του σε πολυσυλλεκτικές ομάδες στελεχών ποικίλων επιχειρηματικών και τεχνολογικών γνώσεων και δεξιοτήτων, δημιουργεί τεράστιες συνέργειες και μεγάλη προστιθέμενη αξία για την επιχείρηση

Εταιρίες όλων των μεγεθών – start-ups, καινοτόμες επιχειρήσεις (innovators) που ξεκίνησαν ως start-ups και πλέον έχουν αναπτυχθεί σε μεγάλους οργανισμούς αλλά και παραδοσιακότεροι μεγάλοι οργανισμοί – καλούνται να εστιάσουν στους παραπάνω παράγοντες επιτυχίας. Σύμφωνα με την μελέτη, οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει κάθε κατηγορία είναι διαφορετικές και οι λύσεις που μπορεί να προσφέρει το ΑΙ ποικίλες. Οι innovators εκμεταλλεύονται πιο άμεσα την αξία του ΑΙ καθώς οι οργανισμοί αυτοί διαθέτουν από τη φύση τους τους περισσότερους παράγοντες επιτυχίας. Βλέπουμε όμως σημαντική πρόοδο και από τις υπόλοιπες εταιρίες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα που προέκυψαν από την έρευνα είναι start-ups όπως η Intelligencia που πέτυχαν την απαραίτητη δικτύωση μέσω συμμετοχής σε VC funds αλλά και μεγάλοι οργανισμοί όπως η τσιμεντοβιομηχανία Titan που ανέπτυξαν δικά τους data science academies για να αποκτήσουν ευκολότερη πρόσβαση στις συγκεκριμένες δεξιότητες.

«Σήμερα, ο πλανήτης μας βιώνει ραγδαίες αλλαγές οι οποίες τείνουν να επιταχύνουν την ανάπτυξη των οργανισμών για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις. Όπως φάνηκε και από την έρευνα, οι ελληνικές επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται την αξία του ΑΙ και των πολλαπλών εφαρμογών του και κινούνται προς την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η Microsoft, παραμένει σταθερή στην υπόσχεση της για παροχή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, έχοντας ήδη υιοθετήσει τεχνικές ΑΙ  ελπίζοντας στο μέλλον να υπάρξουν ακόμα περισσότερες Ελληνικές εταιρίες που θα χρησιμοποιήσουν το ΑΙ», αναφέρει ο Θεοδόσης Μιχαλόπουλος, CEO της Microsoft Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας.

Σύμφωνα με το Χρυσό Καβουνίδη, Partner και Managing Director, και επικεφαλής του γραφείου της BCG στην Αθήνα, «Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι αυτοσκοπός. Είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους αλλά και να τις παρέχουν με μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Άρα τους δίνει συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά, ταχύτερη ανάπτυξη, περισσότερες και καλύτερης ποιότητας θέσεις εργασίας. Οι τεχνολογίες αυτές ήδη εισχωρούν στις ελληνικές επιχειρήσεις αλλά υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο ευρύτερης εφαρμογής τους. Απαιτώντας πολύ χαμηλότερες επενδύσεις απ’ ότι στο παρελθόν, με σωστό σχεδιασμό και στοχευμένη υλοποίηση μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο ανταγωνιστικότητας.».

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα είναι διαθέσιμα στο website της BCG, ενώ θα παρουσιαστούν και σε 2 ψηφιακά επεισόδια αρχές Οκτωβρίου: 

Επεισόδιο πρώτο: The report in a nutshell, 10.00 – 10.30 π.μ., 6 Οκτωβρίου

Στο πρώτο επεισόδιο,  στελέχη της BCG & Microsoft αναλύουν το τοπίο υιοθέτησης τεχνολογιών ΑΙ στην Ελλάδα. Παράλληλα, παρουσιάζεται συνοπτικά ένας οδηγός βέλτιστων πρακτικών για τους οργανισμούς που προτίθενται να ενσωματώσουν το ΑΙ στη λειτουργία τους.

Επεισόδιο δεύτερο: Learning by example, 8 Οκτωβρίου, 10.00 – 11.00 π.μ., 8 Οκτωβρίου 

Στο δεύτερο επεισόδιο, Ελληνικές εταιρίες παρουσιάζουν τα δικά τους παραδείγματα χρήσης τεχνολογιών ΑΙ, αναλύοντας τα βήματα που ακολούθησαν κατά την διαδικασία υιοθέτησης τους.  Επιπρόσθετα, γίνεται αναφορά και στην υιοθέτηση ανάλογων τεχνολογιών και από εταιρίες εξωτερικού.

Εγγραφή για την παρακολούθηση και των δύο επεισοδίων, μπορεί να γίνει σε αυτό το σύνδεσμο.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ