Δωρεάν λύσεις οι οποίες συνδράμουν στον περιορισμό των προσωπικών επαφών σε ειδική ενότητα στο portal του ΣΕΠΕ

ΣΕΠΕ

18 Μαρτίου 2020

Η τεχνολογία συνδράμει στον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού (Covid-19)

Ο κλάδος της τεχνολογίας βρίσκεται στην αιχμή της καινοτομίας και παρέχει εφαρμογές και εργαλεία, τα οποία αποτελούν κρίσιμες και πολύτιμες λύσεις για την υποστήριξη της επαγγελματικής και κοινωνικής δραστηριότητας, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στον περιορισμό της μετάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού (Covid-19). Τα εργαλεία αυτά περιλαμβάνουν πλατφόρμες τηλεργασίας, πλατφόρμες τηλεϊατρικής, εφαρμογές εκπαίδευσης εξ αποστάσεως, ηλεκτρονικού εμπορίου, κ.ά.

Η κρισιμότητα των εξελίξεων, καθώς και τα σημαντικά ζητήματα που έχουν προκύψει, επιβάλλουν στο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ) και στον κλάδο της τεχνολογίας να συμβάλει με όλες του τις δυνάμεις στην καλύτερη δυνατή διαχείριση των ιδιαίτερων προβλημάτων, που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία και οικονομία. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΠΕ προχώρησε στη δημιουργία ειδικής ενότητας στο portal του (www.sepe.gr), όπου θα αναρτώνται οι λύσεις και εφαρμογές, οι οποίες συνδράμουν στον περιορισμό των προσωπικών επαφών και κατά συνέπεια, στη μετάδοση του Covid-19 και παρέχονται δωρεάν.  Στη συγκεκριμένη ενότητα, η οποία λειτουργεί ήδη στο portal του ΣΕΠΕ, αναρτώνται οι προσφερόμενες λύσεις και οι επιχειρήσεις, που τις παρέχουν, μαζί με μία σύντομη περιγραφή κάθε λύσης, καθώς και σύνδεσμος που θα παραπέμπει  στο portal της αντίστοιχης επιχείρησης, όπου θα μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος (μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επαγγελματίες, ιδιώτες, πολίτες, οργανισμοί, εκπαιδευτικοί οργανισμοί, κ.λπ.) να έχει πρόσβαση σε στοιχεία επικοινωνίας και αναλυτική πληροφόρηση για την αξιοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών. 

Ταυτόχρονα, ο Σύνδεσμος καλεί οποιαδήποτε επιχείρηση τεχνολογίας επιθυμεί να προσφέρει αντίστοιχη λύση ή/ και υπηρεσία δωρεάν και να αναρτηθούν οι αντίστοιχες πληροφορίες στο portal του ΣΕΠΕ (www.sepe.gr), να αποστείλει περιγραφή λύσης max150 λέξεις, link το οποίο θα παραπέμπει σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσφορά και στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης στο info@sepe.gr

Ο κλάδος της τεχνολογίας έχει συνεργαστεί και έχει ανταποκριθεί σε παγκόσμιες κρίσεις με απόλυτη επιτυχία και στο παρελθόν. Έτσι και τώρα, ο ΣΕΠΕ πιστεύει πως η συνεργασία θα δώσει τη δυνατότητα να επιταχυνθεί η ανάπτυξη λύσεων και να ενισχυθεί η αντιμετώπιση και αυτής της παγκόσμιας κρίσης.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ