Η Google χρηματοδοτεί την ΑΤC για την ανάπτυξη νέων μεθόδων παραγωγής ειδησεογραφικού περιεχομένου σε μορφή βίντεο

Μελών ΣΕΠΕ

19 Απριλίου 2019

Η Athens Technology Center (ATC), που εξειδικεύεται σε ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού για την αγορά των media, απολαμβάνει εκ νέου την υποστήριξη του Digital News Initiative (DNI) Fund της Google για να εργαστεί πάνω σε καινοτόμες τεχνολογίες παραγωγής και παρουσίασης πολυμεσικού ειδησεογραφικού περιεχομένου, ενοποιώντας διαδικασίες συλλογής υλικού από πολλαπλές πηγές με εξελιγμένες τεχνικές video analysis, annotation & summarization.

Tο έργο με την ονομασία «News.vid.io» φιλοδοξεί να προσφέρει τη δυνατότητα σε δημοσιογράφους να διαμορφώνουν ελκυστικές ειδησεογραφικές ιστορίες, εμπλουτισμένες με video «περιλήψεις» που έχουν διαμορφώσει οι ίδιοι, συνδυάζοντας «τμήματα» από υλικό που έχει συλλεχθεί από διάφορες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (user generated content) αλλά και συνδρομητικές υπηρεσίες (λ.χ. πρακτορεία ειδήσεων). Συγκεκριμένα, ενσωματώνοντας τις δυνατότητες ανάλυσης βίντεο, σχολιασμού και περίληψης σε μια ενιαία πλατφόρμα, τα στελέχη των ειδησεογραφικών οργανισμών θα μπορούν να δημιουργούν διαφορετικές εκδόσεις βίντεο που καλύπτουν πολύπλευρα το ίδιο γεγονός, εύκολα και γρήγορα. 

Αναλυτικότερα, η ATC θα συντονίσει τις εργασίες ανάπτυξης ολοκληρωμένης πλατφόρμας λογισμικού που θα επιτρέπει τη συλλογή video από πολλαπλές πηγές, την αναγνώριση και τον αυτοματοποιημένο χαρακτηρισμό (video analysis & annotation) των επιμέρους τμημάτων από κάθε video βάσει διαφορετικών κριτηρίων (όπως λ.χ. τις διαφορετικές οπτικές που περιγράφουν ένα γεγονός και τα συναισθήματα που εκφράζονται για το συγκεκριμένο συμβάν). Παράλληλα, η πλατφόρμα θα προτείνει «απομονωμένες στιγμές» αυτών σε περιληπτικά αρχείο video (summarization), έτοιμα να χρησιμοποιηθούν απευθείας μέσα στην ιστορία που στήνεται από το δημοσιογράφο. Η πλατφόρμα αυτή θα αναπτυχθεί σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ),

Τον ευρύτερο συντονισμό του έργου έχει αναλάβει η 24 Media, που σε συνεργασία με την Ιταλική Δημόσια Ραδιοτηλεόραση (RAI) θα βοηθήσουν με την εκτενή τους εμπειρία στη διαμόρφωση των λειτουργικών απαιτήσεων της πλατφόρμας αυτής αλλά και στον ποιοτικό έλεγχο κάθε σταδίου ανάπτυξης.


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ