Τα Καφεκοπτεία Λουμίδη προχωρούν σε ψηφιακό μετασχηματισμό επιλέγοντας το PYLON ERP της Epsilon Net.

Μελών ΣΕΠΕ

19 Οκτωβρίου 2018

Τα δημοφιλή Καφεκοπτεία Λουμίδη, που δραστηριοποιούνται στην αγορά του καφέ από το 1920, επέλεξαν την υβριδική πλατφόρμα PYLON ERP της Epsilon Net για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, καλύπτοντας όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες για ένα ενιαίο και τεχνολογικά προηγμένο περιβάλλον.

Το PYLON ERP αξιολογήθηκε και επιλέχθηκε από τα Καφεκοπτεία Λουμίδη μέσα από μία διαδικασία έρευνας με σκοπό να καλύψει πλήρως τους βασικούς στόχους της ασφαλούς μετάβασης σε ένα νέο πληροφορικό σύστημα προσφέροντας, παράλληλα, μακροπρόθεσμη προοπτική για την κάλυψη των επιχειρηματικών πλάνων της εταιρείας για το μέλλον.

Τα Καφεκοπτεία Λουμίδη  είναι μια αμιγώς Ελληνική Οικογενειακή Επιχείρηση, η οποία διαθέτει ένα ευρύ αντικείμενο εργασιών που περιλαμβάνει εταιρικές λειτουργίες από την εισαγωγή και επεξεργασία πρώτων υλών, έως και την πώληση του τελικού προϊόντος, μέσα από ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο λιανικής και χονδρικής πώλησης. Για αυτό και η μηχανογράφηση της επιχείρησης απαιτούσε την πλήρη ενσωμάτωση και αλληλεπίδραση, σε πραγματικό χρόνο, όλων των επιχειρησιακών λειτουργιών σε ένα ενιαίο σύστημα.

Το συγκριτικό πλεονέκτημα του PYLON ERP, που συγκεντρώνει  σε μία εφαρμογή όλες τις μηχανογραφικές λειτουργίες, όπως η  παραγωγή, η διαχείριση αποθεμάτων ανά σημείο, η διαχείριση των πωλήσεων λιανικής/χονδρικής και η λογιστική-χρηματοοικονομική παρακολούθηση, βοήθησε στη γρήγορη μετάβαση από τα παλαιότερο μηχανογραφικό σύστημα μειώνοντας σημαντικά το κόστος υλοποίησης του συνολικού έργου.


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ