Η ATC oλοκλήρωσε έργο e-Learning για την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης

Press

04 Δεκεμβρίου 2017

Η Athens Technology Center (ATC) σε συνεργασία με την Intelearn,ολοκλήρωσε με επιτυχία έργο ψηφιακής εκπαίδευσης για την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ) του Υπουργείου Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το Έργο  περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος «Η Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση και η Κυπριακή Πραγματικότητα» σε μορφή ασύγχρονης ηλεκτρονικής τηλεκπαίδευσης.

Για την υλοποίηση του έργου η ATC ανέπτυξε διαδραστικό και πολυμεσικό υλικό, που αποτελείται από 41 ηλεκτρονικά μαθήματα (σε SCORM πρότυπο) και 9 videos, 27 διαδραστικά ηλεκτρονικά βιβλία (flip books) καθώς και υλικό μελέτης για 6 θεματικά κεφάλαια. Το σύνολο του υλικού ενσωματώθηκε στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης της ΚΑΔΔ που επίσης υλοποιήθηκε από την ATC, αξιοποιώντας τεχνολογίες Μoodle.

Μέσω του έργου, τα στελέχη της Κυπριακής Δημόσιας Διοίκησης έχουν πλέον δυνατότητα επιμόρφωσης σε θεματικές όπως το σύγχρονο περιβάλλον Διοικητικής Δράσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης, η άσκηση της Δημόσιας Πολιτικής, ο στρατηγικός προγραμματισμός, ο έλεγχος, ο προϋπολογισμός και η αξιολόγηση στην Δημόσια Διοίκηση, καθώς και η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Το έργο ολοκληρώθηκε μέσα σε 9 μήνες.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ