Η τεχνολογία μπορεί να κάνει βιώσιμο το ελληνικό σύστημα Υγείας

Νέα

10 Οκτωβρίου 2017

Πολύτιμη στήριξη σε ένα μείζονος σημασίας κλάδο για την ελληνική κοινωνία και οικονομία, αυτόν της Υγείας, θα μπορούσε να προσφέρει η τεχνολογία. Για την ακρίβεια, όπως εκτιμούν οι ειδικοί του κλάδου, η εισαγωγή της τεχνολογίας και της καινοτομίας στο εθνικό σύστημα υγείας θα μπορούσε να εξελιχθεί σε καταλύτη, ακόμη και για την ίδια τη βιωσιμότητά του.

Η εισαγωγή της καινοτομίας στο σύστημα υγείας μπορεί να ενισχύσει τη βιωσιμότητά τουΗ αξία της φαρμακευτικής καινοτομίας φαίνεται στο έντονο αποτύπωμα, που αφήνει στην κοινωνία και τους ασθενείς. Μπορεί να πρόκειται για υψηλού κόστους καινοτομία, ωστόσο, θεωρείται ότι μπορεί να είναι η απάντηση στο σύστημα Υγείας του μέλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε άλλο παρά τυχαία είναι τα πλεονεκτήματα των κλινικών μελετών, οι οποίες οδηγούν σε καινοτόμα φάρμακα. Πρόκειται για πολλαπλά οφέλη προς τους ασθενείς, αλλά και οικονομικά οφέλη προς το σύστημα Υγείας, καθώς, κάθε φορά που εγκρίνεται μια κλινική δοκιμή, “εισάγονται” στην Ελλάδα €250.000. Σύμφωνα δε με τους αποδεκτούς πολλαπλασιαστές, η καθαρή επίδραση στο ΑΕΠ, ανά κλινική δοκιμή, κυμαίνεται μεταξύ €500.000 έως €1.000.000.

Κάποιες από τις παραπάνω, βρέθηκαν στο επίκεντρο του 16ου Ετήσιου Συνεδρίου HEALTHWORLD που διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο. Τη σημασία της τεχνολογίας για τον κλάδο της Υγείας επεσήμανε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εταιριών Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού και Διαγνωστικών του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, κ. Θεόδωρος Λιακόπουλος. Στην κεντρική του ομιλία σχολίασε πως ένα μοντέρνο βιώσιμο σύστημα υγείας πρέπει να ξεκινάει από την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην Ελλάδα του 2017: “Συζητάμε πώς θα βρούμε τρόπους για να εισάγουμε την καινοτομία στο σύστημα υγείας, ενώ οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης έχουν, ήδη, περάσει στο στάδιο για το πώς θα βελτιώσουν την τεχνολογία που έχουν και χρησιμοποιούν”, τόνισε ο ίδιος.

Αξιολόγηση της Τεχνολογίας
Στις προτάσεις του Επιμελητηρίου για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος Υγείας, κομβικό ρόλο καταλαμβάνει ο έλεγχος της εισόδου στο σύστημα όλων των καινοτόμων τεχνολογιών, οι οποίες θα ελέγχονται από μια Επιτροπή Αξιολόγησης της Τεχνολογίας. Η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης και στο σύστημα των προμηθειών. Πρόταση του Επιμελητηρίου είναι ένα νέο σύστημα προμηθειών κάτω από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, με την εφαρμογή μητρώου προμηθευτών, καθώς και με την τροποποίηση της μεθοδολογίας διαγωνισμών για την αξιολόγηση της τιμής και της ποιότητας. 

Καινοτόμα φάρμακα
Η τεχνολογία, σύμφωνα με τους ειδικούς του κλάδου, μπορεί να παίξει κρίσιμο ρόλο και για την εκπλήρωση βασικών απαιτήσεων της υγειονομικής περίθαλψης, όπως η απλούστευση των σχετικών διαδικασιών, η εξάλειψη της γραφειοκρατίας, η κατάρτιση του υγειονομικού χάρτη και η ανανέωση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Την ίδια στιγμή, καινοτομία και τεχνολογία θεωρούνται οι δύο κύριοι και αλληλένδετοι άξονες για την αύξηση της αξίας στην υγειονομική περίθαλψη. Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρείται απαραίτητη η ένταξη της έρευνας και ανάπτυξης στο συνολικό σύστημα περίθαλψης, αλλά και η γόνιμη συνεργασία όλων των φορέων με σκοπό την επαρκή περίθαλψη των πολιτών.

Ήδη, πάντως, διεθνείς μελέτες επιβεβαιώνουν ότι τα καινοτόμα φάρμακα και η τεχνολογία της Υγείας έχουν αυξήσει το προσδόκιμο ζωής, ωστόσο, το κόστος  τους είναι σε υψηλά επίπεδα και αντισταθμίζεται από την αξία του η οποία βελτιώνει την υγεία, μειώνει το χρόνο νοσηλείας και αυξάνει τη διάθεση την παραγωγικότητα. Σημαντική θεωρείται, στο μεταξύ και η ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και η αξιοποίηση των δεδομένων που εξάγονται από αυτά, προς όφελος του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης. 

Τεχνολογία Υγείας
Αναφορικά με την τεχνολογία της Υγείας στο Ελληνικό Σύστημα Υγείας, η εξατομικευμένη ιατρική θεωρείται ότι είναι το μέλλον της ιατρικής και θα προκύψει από την έρευνα και ανάπτυξη του γονιδιώματος: “Έτσι πλέον θα περάσουμε στην εποχή, όπου το φάρμακο θα είναι εξατομικευμένο για κάθε οργανισμό ασθενή και θα πάψει να κατασκευάζεται 1 φάρμακο για όλους τους ασθενείς με την ίδια νόσο”, τονίζουν οι ειδικοί του κλάδου.

Κοινή διαπίστωση αποτελεί, επίσης, η αναγκαιότητα της συνεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκών ιατρών, τεχνολογικής βιομηχανίας και έρευνας, ώστε να αναπτυχθούν τεχνολογίες οι οποίες πραγματικά θα είναι προς όφελος των  ασθενών.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

ΤΕΥΧΟΣ

14

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2017/ 2018 UPDATE

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας