Περίπου 150.000 e-παράβολα εκδίδονται μηνιαία

Νέα

20 Νοεμβρίου 2014

Βήματα προς την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του Δημοσίου κάνει η Ελλάδα, καθώς πλέον, εκδίδονται, κατά μέσο όρο, σε μηνιαία βάση, περί τα 150.000 ηλεκτρονικά παράβολα με μέσο ύψος πληρωμών €10 εκατ. Συνολικά, περισσότερα από 1,2 εκατ. ηλεκτρονικά παράβολα, (e-παράβολο) μέσης μηνιαίας αξίας €10 εκατ., έχουν εκδοθεί στη διάρκεια του τελευταίου δεκάμηνου. Σύμφωνα με στοιχεία, που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, τα ηλεκτρονικά παράβολα είναι, πλέον, διαθέσιμα για άμεση χρήση την ίδια στιγμή, αμέσως μετά την πληρωμή τους από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Ένα βήμα προς την ηλεκτρονική διακυβέρνηση με την online πληρωμή του παραβόλουΣήμερα οι τράπεζες Alpha Bank, ΕΤΕ και Τράπεζα Πειραιώς υποστηρίζουν την άμεση (on-line) πληρωμή του παραβόλου, οπότε ο συναλλασσόμενος μπορεί άμεσα να αξιοποιήσει το e-παράβολο στο φορέα στον οποίο έχει εκδοθεί. Σύντομα δε αναμένεται να υποστηρίξουν και την on-line πληρωμή και άλλες ελληνικές τράπεζες.

Η άμεση (on-line) πληρωμή έχει ξεκινήσει από τις 5 Νοεμβρίου 2014 και έχουν, ήδη, πληρωθεί πάνω από 30.000 ηλεκτρονικά παράβολα.

Επιπλέον, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν να πληρώσουν τα e-παράβολα με τη χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας και ήδη έχουν πραγματοποιηθεί 67.000 ηλεκτρονικές πληρωμές παραβόλων με τον τρόπο αυτό.

Η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Παραβόλου εκτιμάται ότι συμβάλλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων για την έκδοση και χρήση παραβόλων, καθώς και στην ουσιαστική προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Δημόσιο και στους συνεργαζόμενους Φορείς του.

Από τα ΚΕΠ
Η διαδικασία υποβολής αίτησης για έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου (e−παράβολο) και η έκδοση κωδικού πληρωμής του, γίνεται μέσω της διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος των ΚΕΠ “ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ” με την ηλεκτρονική υπηρεσία “e-Παράβολο”.

Για την υποβολή της αίτησης, το φυσικό πρόσωπο ή ο εκπρόσωπος νομικού προσώπου προσέρχεται στο ΚΕΠ και επιδεικνύει Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατήριο, Δίπλωμα Οδήγησης ή Βιβλιάριο Ασθενείας για την απόδειξη ταυτότητας και στη συνέχεια δηλώνει, με ευθύνη του, τα υποχρεωτικά κατά περίπτωση πεδία στην εφαρμογή “e−Παράβολο”.

Η αρμοδιότητα των ΚΕΠ εξαντλείται στην χορήγηση του μοναδικού ψηφιακού κωδικού του ηλεκτρονικού παραβόλου, στην υποβολή της αίτησης και στην παράδοση στον ενδιαφερόμενο της εκτύπωσης, που εκδίδεται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας “e-Παράβολο” της διαδικτυακής πύλης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.). Δεν περιλαμβάνει την παρακολούθηση της πορείας των σχετικών αιτήσεων.

Ο φορολογούμενος συνδέεται με την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και επιλέγει την εφαρμογή “e-παράβολο”.

Στη συνέχεια, γίνεται η επιλογή του φορέα που ζητά το παράβολο και αυτόματα εμφανίζεται το κόστος του. Ο φορολογούμενος συμπληρώνει τα στοιχεία του, πατά το κουμπί “υποβολή” και λαμβάνει μήνυμα στο e-mail του με τον κωδικό εξόφλησης και ένα μοναδικό ψηφιακό κωδικό, που αποτελεί το e-παράβολο.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021