Στον ψηφιακό μετασχηματισμό επικεντρώνεται το MSc στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία του ΟΠΑ

Νέα

16 Μαΐου 2017

Ιδιαίτερη έμφαση στον αναδυόμενο τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού (digital transformation) δίνει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη “Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία” του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το μεταπτυχιακό έχει, μάλιστα, 11 εξειδικευμένα στο συγκεκριμένο τομέα μαθήματα, τα οποία είναι:

Επιχειρηματικά Πληροφοριακά Συστήματα (ERP, CRM),

Επιχειρηματική Αναλυτική και Data Mining,

Συστήματα Ψηφιακού Μάρκετινγκ,

Ηλεκτρονικό Εμπόριο,

Industrial Systems in the Digital Εra,

Ψηφιακά Συστήματα και Ψηφιακά Συστήματα Πληρωμών,

Ψηφιακό Επιχειρείν και Μάρκετινγκ στον Τουρισμό,

Σχεδίαση Καινοτόμων Ψηφιακών Υπηρεσιών,

Δικτυακή και Ψηφιακή Οικονομία,

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα,

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων για Καινοτομία και Τεχνολογία.

Η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Digital Transformation αφορά τις τρεις φάσεις (και τις αντίστοιχες δεξιότητες) που βοηθούν την σχεδίαση και υλοποίηση του Business Transformation μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών:

1. Πλήρης αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών.

2. Υβριδικότητα στην γνώση για σύνδεση της επιχειρηματικής στρατηγικής με τις τεχνολογίες.

3. Δημιουργικότητα στην ικανότητα προώθησης νέων υπηρεσιών και της αναγκαίας επιχειρηματικής αναδιοργάνωσης.

Το μεταπτυχιακό δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο digital transformation σημαντικών επιχειρηματικών κλάδων όπως: λιανεμπόριο, μεταποίηση, μεταφορές & εφοδιαστική αλυσίδα, τράπεζες, κλπ. Μάλιστα, για την υλοποίηση του προγράμματος υπάρχουν στρατηγικές συνεργασίες με γνωστές εταιρείες τεχνολογίας, όπως: SAP, Google, SAS, κλπ.

Οι πρώτοι απόφοιτοι ήδη έχουν προσληφθεί από γνωστές εταιρείες όπως: Accenture, EY, IBM, KPMG, Deloitte, κλπ.

Το πρόγραμμα μερικής φοίτησης απευθύνεται σε εργαζόμενους (στελέχη επιχειρήσεων) και έχει διάρκεια 2 ετών ενώ το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης είναι διάρκειας ενός έτους.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΤΕΥΧΟΣ

13

Έρευνα για την Αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών 2017/ 2018

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας