Έρευνα με θέμα “Εμπόδια στην Επιχειρηματικότητα: H Άποψη των Επιχειρήσεων” από το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ

Νέα

12 Απριλίου 2013

Σας ενημερώνουμε ότι το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ, αναγνωρίζοντας ότι η λειτουργία αλλά και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων βελτιώνονται μέσω της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών από τη δημόσια διοίκηση, ανέλαβε την πρωτοβουλία να πραγματοποιήσει την πανελλαδική έρευνα “Εμπόδια στην Επιχειρηματικότητα: H Άποψη των Επιχειρήσεων”.

Η έρευνα είναι πανελλαδική και έχει ως στόχο την καταγραφή των δυσκολιών και εμποδίων, που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην επαφή τους με τη δημόσια διοίκηση. Η καταγραφή αυτή γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Παρατηρητηρίου. Σημαντική καινοτομία της έρευνας αποτελεί η χρήση μίας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, όπου αναλύονται περισσότερες από 270 διαδικασίες καθημερινών συναλλαγών, που πραγματοποιούνται ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα έχουν τη δυνατότητα να διασυνδεθούν με αυτή τη βάση και να υποβάλουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους. Με τον τρόπο αυτό, οι συμμετέχοντες συνεισφέρουν στην προσπάθεια να εντοπιστούν τα εμπόδια στη λειτουργία και στην επενδυτική δράση των επιχειρήσεων, επιδιώκοντας ταυτόχρονα μία συστηματική συνεργασία με την Πολιτεία για να λυθούν τα προβλήματα αυτά.

Για συμμετοχή στην έρευνα, μέσω της Διαδικτυακής πύλης του Παρατηρητηρίου, πατήστε εδώ.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021