«Έξυπνες» τεχνολογίες για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αθήνα

Νέα

04 Νοεμβρίου 2015

Να βελτιώσει τη διαχείριση της κυκλοφορίας και κατ’ επέκταση την ποιότητα ζωής των κατοίκων, με εργαλείο τις «έξυπνες» τεχνολογίες, επιδιώκει η Αθήνα, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της IBM. Μετά από την ανάδειξη της Αθήνας στις 16 πόλεις παγκοσμίως, στις οποίες η IBM θα προσφέρει δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο του προγράμματος ΙΒΜ Smarter Cities Challenge, στελέχη της πολυεθνικής βρίσκονται στην Ελλάδα, εγκαινιάζοντας τη σχετική συνεργασία.

Εγκαινιάστηκε η συνεργασία IBM-δήμου Αθηναίων στο πλαίσιο του προγράμματος Smarter Cities ChallengeΤο πρόγραμμα ΙΒΜ Smarter Cities Challenge έχει ήδη επιτύχει απτά αποτελέσματα, καθώς η ΙΒΜ έχει βοηθήσει δεκάδες πόλεις σε ολόκληρο τον κόσμο να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων τους. Θυμίζουμε ότι η Αθήνα επελέγη μεταξύ 100 πόλεων σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να λάβει δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες, η εμπορική αξία των οποίων υπολογίζεται σε περίπου 500 χιλιάδες δολάρια.

Η ομάδα της ΙΒΜ θα συνεργαστεί με τα στελέχη του δήμου Αθηναίων και τους εμπλεκόμενους φορείς με στόχο την αποτελεσματικότερη  διαχείριση της κυκλοφοριακού συστήματος της πόλης αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες και βέλτιστες πρακτικές.  

Στο πλαίσιο του προγράμματος ΙΒΜ Smarter Cities Challenge, μετά από μια εντατική προετοιμασία, η ομάδα της ΙΒΜ, η οποία απαρτίζεται από έξι εξειδικευμένους συμβούλους, θα παραμείνει στην πόλη για τρεις εβδομάδες εργαζόμενη στενά με τα στελέχη του δήμου, αναλύοντας δεδομένα σχετικά με το κρίσιμο ζήτημα της κυκλοφοριακής διαχείρισης.  

Συναντήσεις
Τις πρώτες ημέρες, τα μέλη της ομάδας πραγματοποιούν κατ’ ιδίαν συναντήσεις προκειμένου να αποκρυσταλλώσουν διάφορες οπτικές ως προς τις αιτίες και τις πιθανές λύσεις του προβλήματος που έχει θέσει ο δήμος Αθηναίων προς επίλυση, αξιοποιώντας βέλτιστες πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί σε άλλες πόλεις ανά τον κόσμο.

Μετά το πέρας διαδικασίας, η ομάδα της IBM θα μελετήσει το ζήτημα αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της από αντίστοιχες υλοποιήσεις στο εξωτερικό, αλλά και βέλτιστες πρακτικές παγκοσμίως, ώστε να παρουσιάσει στον δήμο Αθηναίων ολοκληρωμένες προτάσεις αντιμετώπισης του.

«Έχουμε την ευκαιρία να θέσουμε στη διάθεση του δήμου Αθηναίων την παγκόσμια τεχνογνωσία της ΙΒΜ, αξιοποιώντας βέλτιστες πρακτικές και έξυπνες τεχνολογίες για την επιτυχή διαχείριση της κυκλοφορίας στην πόλη της Αθήνας, με απώτερο σκοπό τον μετασχηματισμό του τρόπου με τον οποίο η πόλη συνεργάζεται με τους πολίτες, παρέχοντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή τους ευκολότερη και ποιοτικότερη» ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΙΒΜ Ελλάδας & Κύπρου, κ. Σπύρος Πουλίδας.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ