Ελληνογαλλική συνεργασία στον κλάδο της μικροηλεκτρονικής

Νέα

26 Οκτωβρίου 2015

Η τεχνολογία και οι τομείς της μικροηλεκτρονικής, της αεροδιαστημικής και των δημιουργικών βιομηχανιών, βρέθηκαν στο επίκεντρο των ελληνογαλλικών επιχειρηματικών συναντήσεων, που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επίσκεψης του Γάλλου Προέδρου, François Hollande, στην Αθήνα. Απτό δείγμα του αμοιβαίου ενδιαφέροντος για τόνωση της, ήδη, υπάρχουσας συνεργασίας αποτέλεσε η υπογραφή νέας διμερούς συμφωνίας για τον κλάδο της μικροηλεκτρονικής, μεταξύ του mi-Cluster του Corallia και του cluster Minalogic της Grenoble.

Νέα διμερής συμφωνία μεταξύ του mi-Cluster του Corallia και του cluster Minalogic της Grenoble, κατά την επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου στην ΑθήναΗ υπογραφή της συμφωνίας έγινε κατά την επίσκεψη του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας στο Corallia. Τον κ. Hollande συνόδευσε γαλλική αντιπροσωπεία, αποτελούμενη από Υπουργούς και επιχειρηματίες, που συναντήθηκαν με μέλη των Ελληνικών Συνεργατικών Σχηματισμών Δημιουργικών Βιομηχανιών (gi-Cluster), Μικροηλεκτρονικής (mi-Cluster) και Διαστημικής (si-Cluster) και startups.

“Πρόκειται για μια τεράστια πηγή δημιουργικότητας και υπάρχει ανάγκη τα clusters να ανοιχτούν σε όλο τον κόσμο. Οι συμφωνίες είναι εξαιρετικά σημαντικές τόσο για την Ελλάδα, όσο και για τη Γαλλία και τα πεδία συμπράξεων δεν αφορούν μόνο τον πολιτισμό και τη βιομηχανία, αλλά την έρευνα και την ανάπτυξη”, τόνισε κατά την ομιλία του, o κ. Hollande.

Να σημειωθεί ότι το Corallia διατηρεί μακρόχρονη συνεργασία με αντίστοιχους φορείς της Γαλλίας, στους τομείς της μικροηλεκτρονικής, της αεροδιαστημικής και των δημιουργικών βιομηχανιών. Η διμερής συνεργασία έχει αποφέρει σημαντικά οφέλη στον τομέα της αεροδιαστημικής και των δημιουργικών τεχνολογιών, καθώς έχουν αναπτυχθεί σημαντικές εμπορικές συνεργασίες και έχει εκκινήσει μεγάλος αριθμός κοινών ερευνητικών έργων.

Το Corallia
Το Corallia είναι ο πρώτος οργανισμός, που συστάθηκε στην Ελλάδα για την οργανωμένη και συστηματική διαχείριση και ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας (innovation clusters). Σήμερα, έχει αναπτύξει και συντονίζει τρία τεχνολογικά Clusters υψηλής εξειδίκευσης στην Ελλάδα και συγκεκριμένα το mi-Cluster (Συστήματα και Εφαρμογές Νανο/Μικροηλεκτρονικής), το si-cluster (Διαστημικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές) και το gi-Cluster (Ψυχαγωγικές και Δημιουργικές Τεχνολογίες & Εφαρμογές).

Επιπλέον, διαχειρίζεται ένα δίκτυο τριών μονοθεματικών κέντρων καινοτομίας (InnoHubs) σε στρατηγικά σημεία της πρωτεύουσας και της περιφέρειας: το α1-innohub (Μαρούσι, Αθήνα, Αττική), το π1-innohub (Καστρίτσι, Πάτρα, Δυτική Ελλάδα) και το α2-innohub (Μαρούσι, Αθήνα, Αττική), όπου στεγάζονται, επίσης, τα κεντρικά γραφεία.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020