20ήμερη παράταση στην υποβολή προσφορών για το έργο του Rural Broadband έδωσε η “Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ”

Νέα

23 Ιανουαρίου 2014Σε 20ήμερη παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για το έργο “Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομές σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίας Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών” προχώρησε η “Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ”. Συγκεκριμένα, ενώ ως αρχική καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών από τους υποψηφίους είχε οριστεί η 31η Ιανουαρίου 2014, χθες η “Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ” ανακοίνωσε ότι νέα προθεσμία ορίζεται η 19η Φεβρουαρίου 2014. 

Το έργο, προϋπολογισμού €161.077.032 (χωρίς ΦΠΑ), αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία ευρυζωνικής δικτυακής υποδομής σε σχεδόν 5.100 λευκές αγροτικές και νησιωτικές περιοχές, οι οποίες  αντιστοιχούν περίπου στο 40% της ελληνικής επικράτειας. Στοχεύει δε στη μείωση του "χάσματος" μεταξύ των πλέον μειονεκτικών περιοχών της Ελλάδας, στις οποίες δεν παρέχεται ούτε η βασική πρόσβαση, και των περιοχών της υπόλοιπης χώρας, που απολαμβάνουν ευρυζωνικές υπηρεσίες. 

Με την ολοκλήρωση του έργου, το οποίο θα “σπάσει” σε τρεις γεωγραφικές περιοχές, ένας οικιακός χρήστης, που βρίσκεται σε οικισμό “Rural” θα μπορεί να συνδέεται στο διαδίκτυο με ταχύτητες άνω των 8Mbps (download) και τουλάχιστον 1MBps (upload), δηλαδή ταχύτητες ικανές να καλύψουν τις απαιτήσεις για τις υπάρχουσες διαδικτυακές υπηρεσίες, καθώς και ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες (e-GOV, όπως π.χ. ηλεκτρονική συνταγογράφηση, TAXISNET, e-paravolo). Περαιτέρω, κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης του έργου, οι κάτοικοι στις περιοχές παρέμβασης θα μπορούν να συνδέονται με ταχύτητες τουλάχιστον 30Mbps(download) και 4Mbps (upload).

Ενδιαφερόμενοι
Επισήμως, μέχρι και σήμερα, μόνο ο ΟΤΕ έχει γνωστοποιήσει ότι προτίθεται να συμμετάσχει στον ανοικτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό, που προκήρυξε η “Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ” για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών σε αγροτικές περιοχές (είτε αυτοτελώς, είτε ως μέλος κοινοπραξίας). Οι υφιστάμενες πληροφορίες θέλουν, πέραν του ΟΤΕ, συνολικά άλλα δύο σχήματα να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τον διαγωνισμό, περιλαμβάνοντας σε αυτά τον όμιλο Intracom, πιθανώς με συμμετοχή και της hellas online, καθώς και μία κοινοπραξία της Cyta Ελλάδας, της κινεζικής ΖΤΕ και της PCCW με έδρα το Χονγκ Κονγκ. 

Υλοποίηση
Το έργο Rural Broadband θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Οι Ιδιωτικοί Φορείς Σύμπραξης (έως τρεις, βάσει του αρχικού σχεδιασμού), που θα επιλεγούν μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, θα κληθούν να αναπτύξουν, να θέσουν σε λειτουργία και να διαχειριστούν ένα δημόσιο δίκτυο υποδομών, το οποίο θα υποστηρίζει την παροχή ευρυζωνικών υποδομών σε παρόχους τηλεπικοινωνιών για προσφορά υπηρεσιών προς τελικούς χρήστες (πολίτες και επιχειρήσεις). 

H συνολική διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης ορίζεται σε 17 χρόνια, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμπραξης. Η πρώτη φάση αφορά στην ανάπτυξη του δικτύου και ολοκληρώνεται με την επιτυχή θέση αυτού σε επιχειρησιακή λειτουργία. Η μέγιστη διάρκεια της ορίζεται στους 24 μήνες, από την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης σύμπραξης. Η δεύτερη φάση αφορά στη διαχείριση, εμπορική εκμετάλλευση του δικτύου και στην παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών. Επίσης, περιλαμβάνει τις περαιτέρω επεκτάσεις του δικτύου κατά τη φάση αυτή. Η δεύτερη φάση ολοκληρώνεται με την παρέλευση 180 μηνών, μετά από την ολοκλήρωση και παραλαβή της πρώτης φάσης του έργου.

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2014

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ